İlahiyat Fakültesi 2022-2023 Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Takvimi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 
İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
ILH102 Kur'an Okuma ve Tecvit II Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok   18.07.2023 Salı 15.00 Online
ILH104 Arap Dili ve Belagatı II Öğr. Gör. Dr. Mohamad Naci Alomar   13.07.2023 Perşembe 12.00 Online
ILH106 İslam İbadet Esasları Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas Sarmini   13.07.2023 Perşembe 15.00 Online
ILH108 Tefsir Usulü Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık   14.07.2023 Cuma 10.00 Online
ILH110 Hadis Usulü Prof. Dr. Ahmet Yücel   13.07.2023 Perşembe 09.00 Online
ILH112 İslam Tarihi I Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed Omar   17.07.2023 Pazartesi 10.00 Online
ILH114 Mantık Arş. Gör. Dr. Cengiz Ekemen   17.07.2023 Pazartesi 12.00 Online
ILH116 İslam Hukukuna Giriş Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler   12.07.2023 Çarşamba 10.00 Mülakat
ENG102 English II Öğr. Gör. Neslihan Yavuz   12.07.2023 Çarşamba 10.00 Online
TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Gökhan Deniz   17.07.2023 Pazartesi 10.00 Ödev
PEF102 Eğitim Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça   17.07.2023 Pazartesi 16.00 Online
İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
ILH202 Kuran Okuma ve Tecvit IV Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok   18.07.2023 Salı 15.00 Online
ILH204 Tefsir II Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad   16.07.2023 Pazar 14.00 online
ILH206 Hadis II (A Sınıfı) Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar   12.07.2023 Çarşamba 15.00 mülakat
ILH206 Hadis II (B Sınıfı) Prof. Dr. Zekeriya Güler   12.07.2023 Çarşamba 10.00 mülakat
ILH208 İslam Hukuk Usulü II Dr. Adem Yığın   13.07.2023 Persembe 14.00 online
ILH210 Kelam Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Sami̇ Turan EREL   18.07.2023 Salı 11.00 online
ILH212 İlk Çağ Felsefesi Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak Şaman   14.07.2023 Cuma 14.00 online
ILH214 Din Sosyolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça   12.07.2023 Perşembe 16.00 Ödev
ILH216 İslam Medeniyeti Tarihi Prof. Dr. Tahsin Görgün   16.07.2023 Pazar 11.00 online
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen   7.12.2023 Çarşamba 11.30 online
PEF204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKINCI   13.07.2023 Perşembe 17.00 Ödev
ILH217 Türk İslam Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Şeyma BENLİ          
İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
ILH302 Kuran Okuma ve Tecvit VI Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok   18.07.2023 Salı 15.00 Online
ILH304 Kelam II Prof. Dr. İlyas Çelebi   7/14/2023 Cuma 12.00 Online
ILH306 İslam Hukuku II Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler   13.07.2023 Perşembe 09.00- Mülakat Online
ILH308 Tasavvuf Prof. Dr. Semih Ceyhan   7/16/2023 Pazar 14.15 Online
ILH310 İslam Felsefesi II Öğr. Gör. Kübra Şenel   7/18/2023 Salı 14.30 Online
ILH312 Dinler Tarihi II Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan   7/16/2023 Pazar 11.00 Online
ILH314 İslam Sanatları Tarihi Prof. Dr. Muhittin Serin   7/14/2023 Cuma 14.30 Online
ILH328 Klasik Kelam Metinleri Prof. Dr. İlyas Çelebi   7/17/2023 Pazartesi 12.30 Online
ILH348 Kur'an'ın Uslup ve İcazı Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad   18.07.2023 Salı 15.00 Ödev
ILH346 Klasik Siyer Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed Omar   18.07.2023 Salı 15.00 Ödev
ILH350 Hadis Tahrici ve Ricali Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar   7/18/2023 Salı 16.00 Online
ILH358 Dindarlık ve Maneviyat Doç. Dr. Ahmet Albayrak   18.07.2023 Salı 15.00 Ödev
PEF304 Özel Öğretim Yöntemleri Prof. Dr. Ahmet KOÇ   18.07.2023 Salı 15.00 Ödev
ILH352 Osmanlı Hukuk Tarihi I Prof. Dr. Sami ERDEM   7/14/2023 Cuma 11.00 Online
PEF324 Rehberlik ve Özel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi AYDIN TİRYAKİ   7/14/2023 Cuma 14.00 Online
               
               
               
İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi   Tarih Gün Saat Yer
IBL402 Kuran Okuma ve Tecvit VIII Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok   18.07.2023 Salı 15.00 Online
IBL404 Din Felsefesi Prof. Dr. Recep ALPYAĞIL   13.07.2023 Perşembe 15.00 Online
IBL410 Hitabet ve Mesleki Uygulama Prof. Dr. Zekeriya Güler   14.07.2023 Cuma 10.00 Online
IBL458 Gelişim Dönemlerine Göre Din Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça   14.07.2023 Cuma 15.00 Online
IBL446 Mukayeseli Peygamber Kıssaları Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan   17.07.2023 Pazartesi 10.00 Online
IBL424 Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar Prof. Dr. Zekeriya Güler   17.07.2023 Pazartesi 12.00 Online
               
               
               
               
               
               
               
               
 Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı  
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Tarih Gün Saat Yer  
TIB536 Oryantalistler ve Kuran Araştırmaları Doç. Dr. Mesut Kaya 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB538 Kur'an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB534 Mukayeseli Tefsir Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB546 Hadis Literatürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB568 Ahkam Hadisleri Prof. Dr. Zekeriya Güler 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB532 Günümüz Hadis Meseleleri Prof. Dr. Ahmet Yücel 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB540 Müteahhirin Dönemi Kelam Meseleleri ve Literatürü Prof. Dr. İlyas Çelebi 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB550 İslam Ahlak Teorileri Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB574 Günümüz Kelam Problemleri Doç. Dr. Mehmet Bulgen 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB526 Muamelat Fıkhı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB524 Fıkıh Usulü: İstinbat Metotları ve İctihat Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB564 Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları Prof. Dr. Sami Erdem 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB566 Modern Dönem Fıkıh Araştırmaları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
      18.07.2023 Salı 14.00 Online  
Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı  
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Tarih Gün Saat Yer  
FDB542 Çağdaş Felsefe Sorunları Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
FDB538 Tanzimat Sonrası İslam Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
FDB536 Din Eğitiminin Klasik Kaynakları Prof. Dr. Ahmet Koç 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
FDB524 Yahudi ve Hristiyan Teolojileri Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
FDB544 Klasik Dönem Osmanlı DÜşüncesi Prof. Dr. Ömer Mahir Alper 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
FDB550 İslam Metafizik Gelenekleri Prof. Dr. Ömer Türker 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
FDB532 Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Doç. Dr. Ayhan Öz 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
FDB540 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Essat Burak Şaman 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
      18.07.2023 Salı 14.00 Online  
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı  
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Tarih Gün Saat Yer  
TIB654 Klasik Tefsir Metinleri II Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB656 Nüzul Süreci ve Tefsir Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB640 İslam Hukukunda Tecdid ve Islah Doç. Dr. Özgür Kavak 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB638 Medeni Hukukun Temel Kavramları Doç. Dr. Osman Açıkgöz 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB636 İslam Hukuk Felsefesi Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB634 Fıkıh Teorileri Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB620 Yeni İlm-i Kelam Dönemi: Şahıslar ve Meseleler Prof. Dr. İlyas Çelebi 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB618 Ebu'l-Muin en-Nesefi / Gazali Okumaları Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB652 Karşılaştırmalı Kutsal Metin Okumaları Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB616 Günümüz Kelam Literatürü: İçerik ve Yöntem Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB622 Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi Prof. Dr. Ahmet Yücel 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB626 Fıkhu'l-Hadis Prof. Dr. Zekeriya GÜler 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
TIB624 İslam Mezheplerinin Hadise Yaklaşımı Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar 18.07.2023 Salı 14.00 Online  
      18.07.2023 Salı 14.00 Online  
Görüntülenme: 469 Yayınlanma Tarihi: 7 Temmuz 2023 Güncellenme Tarihi: 8 Temmuz 2023 19:23:16