Fakültemiz

İlk olarak Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi adı altında “İslam ve Din Bilimleri” (2011-2012) ve “Uluslararası İlahiyat” (2012-2013) şeklinde iki program kapsamında öğrenci kabulüne başlayan fakültemiz, 2019-2020 akademik yılından itibaren her iki programın İlahiyat Lisans Programı şeklinde tek çatı altında toplandığı İlahiyat Fakültesi adıyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Hedef kitlesi ve programları itibariyle uluslararası bir nitelik taşıyan fakültemizin öğrenci profilinin önemli bir kısmını uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır. Ayrıca fakültemiz lisans programına yerleştirilen öğrenciler için, Arap dünyasının ve ülkemizin seçkin öğretim elemanlarının ders verdiği ve bir kısmı yurtdışında gerçekleştirilen Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı programı uygulanmaktadır.

Müfredatı Temel İslam Bilimleri’ne yoğunlaşan fakültemizin eğitim öğretim dili Arapça ve Türkçe’dir. Müfredatın en az %30’unu oluşturan Arapça dersler, Arap asıllı öğretim elemanlarımız tarafından verilmektedir.

İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İslami ilimler birikimini kendi kaynaklarından, sosyal bilimlerin diğer alanlarından da destek alarak geleneksel ve çağdaş yorumlarıyla birlikte derinlikli bir bakış açısıyla ve seçkin bir akademik kadro tarafından öğrenme fırsatı bulmaktadır.

Fakültemiz güçlü ulusararası akademik kadrosu, Arapça eğitim-öğretiminde iddialı ve öncü programı, farklı dil öğrenme fırsatları, zengin üniversite kütüphanesi ve müfredat dışı Akademik Gelişim Programlarıyla (AGEP) öğrencilerimizin ilmî gelişimlerini istenilen düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.