Araştırma-Uygulama Politikamız

  • Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun araştırma geliştirme stratejilerini belirlemek esastır.
  • Eğitim öğretim faaliyetleri öğrencilerin araştırmacı kimliğini geliştirecek bir anlayışla yürütülür.
  • Üniversitenin misyon ve vizyonunu destekleyen araştırma ve uygulamalar teşvik edilir.
  • Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleriyle ortak çalışmalar teşvik edilir.
  • Akademik personelin yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer araştırma kuruluşlarıyla ortaklıklar ve iş birlikleri tesis etmesi teşvik edilir.
  • Bilim ve yayın etiği ilkelerine uygun araştırma ve çalışmalar teşvik edilir.
  • Araştırma faaliyetlerinin nitelikli yayına dönüştürülmesi amaçlanır.
  • Araştırma olanaklarının çeşitleri ve bunlara katılım süreçleri konusunda akademik personelin düzenli olarak bilgilendirilmesine önem verilir.
  • Kurumun gelişiminde araştırma verilerine müracaat edilir.