Çift Anadal Programı Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 29.09.2022 tarih ve 2022/19-4 sayılı karar eki        EK.4

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT
ÇİFT ANADAL (ÇAP) ÖĞRETİM PROGRAMI
               
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH101 Kuran Okuma ve Tecvit II (Arapça) Z 2 0 0 2 3
ILH103 Arap Dili ve Belâgatı I  (Arapça) Z 2 0 0 2 4
ILH105 İslam İnanç Esasları Z 2 0 0 2 3
ILH107 Tefsir Tarihi Z 2 0 0 2 4
ILH109 Hadis Tarihi Z 2 0 0 2 4
ILH111 Siyer (Arapça) Z 2 0 0 2 3
TOPLAM      12 0 0 12 21
TOPLAM
KREDİ
    12 21
II. Yarıyıl 
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH102 Kuran Okuma ve Tecvit II (Arapça) Z 2 0 0 2 3
ILH104 Arap Dili ve Belâgatı II (Arapça) Z 2 0 0 2 4
ILH106 İslam İbadet Esasları (Arapça) Z 2 0 0 2 3
ILH108 Tefsir Usulü Z 2 0 0 2 4
ILH110 Hadis Usulü Z 2 0 0 2 4
ILH112 İslam Tarihi I (Arapça) Z 2 0 0 2 2
ILH116 İslam Hukukuna Giriş Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     14 0 0 14 23
TOPLAM
KREDİ
    26 44
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH201 Kuran Okuma ve Tecvit III (Arapça) Z 2 0 0 2 3
ILH203 Tefsir I (Arapça) Z 2 0 0 2 5
ILH 205 Hadis I (Arapça) Z 4 0 0 4 5
ILH209 İslam Tarihi II Z 2 0 0 2 3
ILH213 Din Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
ILH207 Din Eğitimi Z 2 0 0 2 3

ILH219

İslam Hukuk Usulü I
Z
2

0

0

2

3
TOPLAM     16 0 0 16 25
TOPLAM
KREDİ
    42 69
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH202 Kuran Okuma ve Tecvit IV (Arapça) Z 2 0 0 2 3
ILH204 Tefsir II (Arapça) Z 4 0 0 4 5
ILH206 Hadis II (Arapça) Z 2 0 0 2 3
ILH208 İslam Hukuk Usulü II Z 2 0 0 2 4
ILH210 Kelâm Tarihi Z 2 0 0 2 4
ILH214 Din Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     14 0 0 14 22
TOPLAM
KREDİ
    56 91
               
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH301 Kuran Okuma ve Tecvit V (Arapça) Z 2 0 0 2 3
ILH303 Kelâm I Z 4 0 0 4 5
ILH305 İslam Hukuku I Z 2 0 0 2 5
ILH307 Tasavvuf Tarihi Z 2 0 0 2 3
ILH309 İslam Felsefesi I Z 2 0 0 2 4
ILH311 Dinler Tarihi I Z 2 0 0 2 4
TOPLAM     14 0 0 14 24
TOPLAM
KREDİ
    70 115
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH302 Kuran Okuma ve Tecvit VI (Arapça) Z 2 0 0 2 3
ILH304 Kelâm II (Arapça) Z 2 0 0 2 4
ILH306 İslam Hukuku II (Arapça) Z 4 0 0 4 4
ILH308 Tasavvuf Z 2 0 0 2 3
ILH310 İslam Felsefesi II Z 2 0 0 2 4
ILH312 Dinler Tarihi II Z 2 0 0 2 4
TOPLAM     14 0 0 14 22
TOPLAM
KREDİ
    84 137
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH405 İslam Mezhepleri Tarihi (Arapça) Z 2 0 0 2 6
ILH409 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Z 2 0 0 2 6
TOPLAM     4 0 0 4 15
TOPLAM
KREDİ
    88 149
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH404 Din Felsefesi Z 2 0 0 2 6
ILH414 Bitirme Tezi Z 2 0 0 2 5
TOPLAM     4 0 0 4 11
TOPLAM
KREDİ
    92 160
               
               
               
ÇAP İçin Gerekli Olan Toplam Ders Sayısı :42        
ÇAP İçin Gerekli Olan Toplam Kredi :92        
ÇAP İçin Gerekli Olan Toplam AKTS :160        
               
*Mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.