Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Din alanında ortaya konmuş temel kaynaklara, tarihî tecrübeye ve modern bilimin verilerine dayanan, aynı zamanda kadim medeniyetimizin ortak değerlerine karşı duyarlı, uluslararası yeterlikte bir öğretim ve araştırma ortamı inşa ederek din alanı başta olmak üzere toplumu ilgilendiren tüm meselelere disiplinlerarası bir yaklaşımla çözüm üretme konusunda sorumluluk sahibi; akademik, mesleki ve ahlaki anlamda yetkin; toplumu ve dünyayı tanıyan bireyler yetiştirmektir. 

 

VİZYONUMUZ

Yetkin kadrosu ve mezun ettiği nitelikli öğrencileriyle yerel, ulusal, bölgesel ve evrensel düzeyde din ve dinle ilişkili alanlardaki soruların çözümüne katkı sunan, uluslararası tanınırlığa sahip, öncü ve örnek bir fakülte olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

  • İnançlara saygı
  • Etik değerlere bağlılık
  • Katılımcılık
  • Toplumsal sorumluluk
  • Eleştirel düşünce
  • Yeniliklere açıklık
  • Bilimsel üretkenlik ve özgünlük
  • Disiplinlerarası yaklaşım
  • Doğa ve çevre bilinci