Dekanlık

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Muhittin SERİN
Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
Fakülte Sekreteri
Suna KUL