Ders Kazanım Çizelgeleri

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI
DERS KAZANIM ÇİZELGELERİ
Ders Kodu Ders Adi
ILH101 Kuran Okuma ve Tecvit I (Arapça)
ILH103 Arap Dili ve Belâgatı I (Arapça)
ILH105 İslam İnanç Esasları
ILH107 Tefsir Tarihi
ILH109 Hadis Tarihi
ILH111 Siyer (Arapça)
ILH113 Türk Din Musikisi
ENG101 English I
OTA103 Osmanlı Türkçesi
TURK101 Türk Dili I
PEF101 Eğitime Giriş
ILH102 Kuran Okuma ve Tecvit II (Arapça)
ILH104 Arap Dili ve Belâgatı II (Arapça)
ILH106 İslam İbadet Esasları (Arapça)
ILH108 Tefsir Usulü
ILH110 Hadis Usulü
ILH112 İslam Tarihi I (Arapça)
ILH114 Mantık
ILH116 İslam Hukukuna Giriş
ENG102 English II
TURK102 Türk Dili II
PEF102 Eğitim Psikolojisi
ILH201 Kuran Okuma ve Tecvit III (Arapça)
ILH205 Hadis I (Arapça)
ILH209 İslam Tarihi II
ILH213 Din Psikolojisi
ILH217 Türk İslam Edebiyatı
ILH219 İslam Hukuk Usulü I
ILH207 Din Eğitimi
ILH203 Tefsir I (Arapça)
AIIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
PEF203 Öğretim İlke ve Yöntemleri
ILH202 Kuran Okuma ve Tecvit IV (Arapça)
ILH204 Tefsir II (Arapça)
ILH206 Hadis II (Arapça)
ILH208 İslam Hukuk Usulü II
ILH210 Kelam Tarihi
ILH212 İlk Çağ Felsefesi Tarihi
ILH214 Din Sosyolojisi
ILH216 İslam Medeniyeti Tarihi
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
PEF204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
ILH301 Kuran Okuma ve Tecvit V (Arapça)
ILH303 Kelam I
ILH305 İslam Hukuku I
ILH307 Tasavvuf Tarihi
ILH309 İslam Felsefesi I
ILH311 Dinler Tarihi I
ILH321 Kur’an’ın Ana Konuları
ILH337 Hadis Tenkidi
ILH325 Mukayeseli İslâm İbadet Esasları
ILH327 Kelâm Metodolojisi
ILH339 Sosyal Değişim ve Din
ILH331 Klasik Mantık Metinleri
ILH329 Din Bilimlerinde Yöntem Tartışmaları
ILH341 Batı Dillerinde İslami Metinler
ILH323 Ahlak ve Değerler Eğitimi
ILH333 Hüsnü Hat I
ILH343 Osmanlı Hukuk Tarihi I
PEF305 Özel Öğretim Yöntemleri
PEF327 Rehberlik ve Özel Eğitim
ILH302 Kuran Okuma ve Tecvit VI (Arapça)
ILH304 Kelam II (Arapça)
ILH306 İslam Hukuku II (Arapça)
ILH308 Tasavvuf
ILH310 İslam Felsefesi II
ILH312 Dinler Tarihi II
ILH314 İslam Sanatları Tarihi
ILH348 Kur'an'ın Üslup ve İ'cazı
ILH350 Hadis Tahrici ve Ricâli
ILH328 Klasik Kelâm Metinleri
ILH338 Arap Belâğati (Arapça)
ILH346 Klasik Siyer Metinleri
ILH344 İslam Medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi
ILH354 Günümüz Batı Dünyasında Müslümanlar
ILH356 İslam Eğitim Tarihi
ILH358 Dindarlık ve Maneviyat
ILH334 Hüsnü Hat II
PEF304 Özel Öğretim Yöntemleri
PEF324 Rehberlik ve Özel Eğitim
PEF306 Öğretim Teknolojileri
ILH401 Kuran Okuma ve Tecvit VII (Arapça)
ILH405 İslam Mezhepleri Tarihi (Arapça)
ILH407 Yeni Çağ Felsefesi Tarihi
ILH411 Din Eğitimi
ILH415 Hitabet ve Mesleki Uygulama
ILH437 Çağdaş Tefsir Yöntemleri
ILH439 Hadisleri Anlamada Yöntem
ILH441 Yeni İlm-i Kelam Metinleri
ILH443 İslam Hukuk Usulü Metinleri
ILH445 Çağdaş Arap Edebiyatı (Arapça)
ILH447 Mukayeseli kutsal Metin Tetkikleri
ILH449 İslam Düşüncesi Metinleri
ILH433 Farsça'ya Giriş
ILH451 Günümüz İslam Dünyası
ILH423 Din Eğitiminin Klasik Kaynakları
ILH453 Oryantalizm ve İslam 
ILH455 Hüsnü Hat III
ILH402 Kuran Okuma ve Tecvit VIII (Arapça)
ILH404 Din Felsefesi
ILH412 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
ILH440 Kur'an Tarihi
ILH424 Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar
ILH428 Günümüz Kelâm Problemleri
ILH442 Klasik Tasavvuf Metinleri
ILH444 Günümüz Fıkıh Meseleleri
ILH446 Mukayeseli Peygamberler Kıssaları
ILH448 Günümüz İslam Dünyasında Dini Hareketler
ILH450 İslam Bilim Tarihi
ILH452 Farsça
ILH454 Osmanlı Medeniyet Tarihi
ILH456 Din Felsefesi Okumaları
ILH458 Gelişim Dönemlerine Göre Din Eğitimi
ILH460 Osmanlı Hukuk Tarihi II