Programa Özgü Çıktılar ve Öğrenme Çıktıları Matrisi

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR İLE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRTME TABLOSU

ARAP DIL VE BELAGATI 1

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: ILH 103 a

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: 1

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Din eğitiminin konusu, meselesi ve gayesi hakkında bilgi edinir.

Din eğitimi ile ilgili temel kavramları öğrenir.

Din eğitiminin diğer ilimlerle irtibatını kurar ve İslam düşüncesinde ortaya çıkan bazı bilimlerle mukayeseli değerlendirmelerde bulunur.

Din eğitimi alanındaki farklı teori ve yaklaşımları temsilcileri ve literatürü ile birlikte öğrenir.

Dünyada ve Türkiye’de din eğitiminin geçirdiği aşamaları takip eder.

Din eğitimi alanındaki teorik bilgilerinin alana yansıtır ve ilgili kurum ve kuruluşlara sağlayabileceği katkıların farkına varır.

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

*

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

*

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

*

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

*

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

*

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

*

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

*

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

*

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

*

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

*

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

*

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

*

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

*

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

*

 

 

 

 

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: I

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları


Eğitimin temel kavramlarını açıklar

 

Eğitimin temellerini inceler

Eğitimin temel problemlerini tanır

Öğretmenlik mesleğini tanır

Okuldaki temel süreçleri açıklar

Eğitimle ilişkili güncel gelişmeleri takip eder

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

3

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

2

2

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

2

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İNGİLİZCE I

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: İngilizce I

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: I

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Genel İngilizce içeren bir metni okuyup, anlama

Genel İngilizce içeren bir diyalogu, konuşmayı veya programı dinleyip, anlama

Gündelik yaşamda karşılaşılabilecek temel kelimeleri öğrenme ve kullanma

Gündelik yaşamda kullanılabilecek temel dil bilgisi kurallarını öğrenme ve uygulama

Genel İngilizce içeren bir metni yazabilme

Genel İngilizce içeren bir diyalog kurma ve gündelik konularda konuşabilme

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

2

2

2

2

2

2

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

2

2

2

2

2

2

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

2

2

2

2

2

2

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HADİS TARİHİ

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU (ÖRNEK)

DERSİN ADI: HADİS TARİHİ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: I

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Hadis tarihinin interdisipliner bir alan olarak doğuşunu ve gelişimini öğrenir.

.

Hadis ilminin konusunu, meselelerini, amacını, metotlarını ve literatürünü tanır.

 

Hadis ilmiyle ilgili farklı yaklaşımları bilerek eleştirel yaklaşım geliştirir.

.

Hadislerin şifahî ve yazılı aktarımının tarihsel sürecini tanır.

.

Hadis ilmiyle ilgili ekollerin görüşlerini mukayese eder.

 

Hadis kavramlarının tarihsel süreçteki gelişimini kavrar.

 

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

3

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

3

3

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

4

2

 

3

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

4

 

4

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSMANLI TÜRKÇESİ

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: OTA103 OSMANLI TÜRKÇESİ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: 2021-22 GÜZ DÖNEMİ

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Osmanlı Türkçesinin yapısını ve gramerini bilir.

Yazı türlerini ve ait oldukları dönemleri bilir.

Osmanlı Türkçesine ait matbu metinleri doğru olarak okuyabilir ve telaffuz edebilir.

Bilimsel çalışmalar yaparken Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kaynaklardan yararlanabilir.

Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri günümüz Türkçesine çevirebilir.

Osmanlı Türkçesiyle metinler yazabilir.

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

1

1

1

1

1

1

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

1

4

1

3

1

1

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

1

1

1

1

1

1

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

1

1

1

1

1

1

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

1

1

1

1

1

1

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

1

1

1

1

1

1

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

1

1

1

1

1

1

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

1

1

1

1

1

1

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

1

1

1

1

1

1

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

1

1

1

1

1

1

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

1

1

1

1

4

1

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

1

1

1

1

1

1

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

1

1

1

1

3

1

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

1

1

1

1

3

1

 

 

 

II. DÖNEM

 

İNGİLİZCE II

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: İngilizce II

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: II

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Genel İngilizce içeren bir metni okuyup, anlama

Genel İngilizce içeren bir diyalogu, konuşmayı veya programı dinleyip, anlama

Gündelik yaşamda karşılaşılabilecek temel kelimeleri öğrenme ve kullanma

Gündelik yaşamda kullanılabilecek temel dil bilgisi kurallarını öğrenme ve uygulama

Genel İngilizce içeren bir metni yazabilme

Genel İngilizce içeren bir diyalog kurma ve gündelik konularda konuşabilme

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

2

2

2

2

2

2

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

2

2

2

2

2

2

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

2

2

2

2

2

2

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HADİS USULÜ

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU (ÖRNEK)

DERSİN ADI: HADİS USULÜ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: III

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Temel İslam bilimlerini genel ve bütüncül bir bakışla tanır birbirleriyle ilişkileri, günümüzdeki durumları itibarıyla kavrar.

 

Bu bilimlerde araştırma yapabilecek derecede literatür ve usül bilgisi edinir.

 

Alanla ilgili temel kavram ve terimleri bilir ve bunları doğru bir şekilde kullanır.

 

Alanıyla ilgili temel meseleleri tanır, bu meseleler üzerinde analiz etme ve yeni bilgi üretme becerisi kazanır.

 

Alanıyla ilgili kaynakları okuyup doğru bir şekilde anlama becerisine sahiptir.

.

Alana ait klasik ve modern literatürü tanır, bu literatürde ortaya konan farklı yaklaşımları değerlendirir.

.

Alanın günümüzdeki ihtiyaç ve problemlerinin farkındadır ve bunlar hakkında çözüm önerileri sunabilir.

…..

Alanında yazılı ve sözlü sunum yapabilir.

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

4

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

4

4

3

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

3

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

4

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

3

2

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSLAM HUKUKU I

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: İslam Hukuku I

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: Güz

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Fıkıh ilminin konu ve meselelerini içine alan kavramsal çerçeveyi tanır. İslam hukukunun sistematiğine genel çerçevede aşina olur ve günümüz hukuk sistematiği ile mukayese edebilir. Modern hukuk sistematiğinin şahıs, aile ve miras hukukuna ilişkin sahanın fıkıhta mukabili olan başlıklara (ehliyet, nikah, talak, miras) ait terim ve meseleleri fıkıh mezhepleri ve yer yer de modern hukuk ile mukayeseli bir şekilde inceler.

 

 

 

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

3

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

5

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

4

4

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

4

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

4

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

2

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

3

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

2

 

 

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

2

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

4

 

 

 

 

 

 

 

 

III DÖNEM

 

İSLAM HUKUK USÛLÜ I

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: İSLAM HUKUK USÛLÜ I

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: III. DÖNEM

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

İslâm hukuk usûlünün mahiyeti, mevzuu, mebadisi, gayesi, faydası ve tarihi konusunda bilgi edinir.

Temel hukuk usulü konuları olarak deliller, hükümler, isdidlâl yöntemleri ve ictihad-taklîd konularını lisans seviyesinde kavrar.

İslâm hukuk usûlünün fürû fıkıh ile ilişkisini kurar ve ikisi arasındaki etkileşimi kavrar.

Fıkıh birikimini İslâm hukuk usûlünün verileri çerçevesinde değerlendirme imkanı kazanır.

Fıkhî faaliyet sonucunda elde edilen neticeleri İslâm hukuk usûlü çerçevesinde değerlendirme imkanı kazanır.

Fıkhın içinde korunagelen sahih anlamın korunması konusunda bilinç ve birikim kazanır.

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

3

3

2

2

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

5

4

4

4

5

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

5

5

4

4

5

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

4

5

5

3

3

5

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

5

4

4

3

3

5

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

4

4

3

3

5

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

3

5

4

3

3

5

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

3

5

4

4

4

5

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

3

    4

5

5

4

4

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

4

4

4

4

4

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

4

4

4

3

3

4

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

4

4

4

4

3

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

3

3

3

3

4

 

 

 

DİN EĞİTİMİ

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: DİN EĞİTİMİ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: VII

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Din eğitiminin konusu, meselesi ve gayesi hakkında bilgi edinir.

Din eğitimi ile ilgili temel kavramları öğrenir.

Din eğitiminin diğer ilimlerle irtibatını kurar ve İslam düşüncesinde ortaya çıkan bazı bilimlerle mukayeseli değerlendirmelerde bulunur.

Din eğitimi alanındaki farklı teori ve yaklaşımları temsilcileri ve literatürü ile birlikte öğrenir.

Dünyada ve Türkiye’de din eğitiminin geçirdiği aşamaları takip eder.

Din eğitimi alanındaki teorik bilgilerinin alana yansıtır ve ilgili kurum ve kuruluşlara sağlayabileceği katkıların farkına varır.

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

3

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

2

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

3

3

 

 

2

5

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

4

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

2

2

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

3

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRK İSLAM EDEBİYATI

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: TÜRK İSLAM EDEBİYATI (IBL 217, ILH 217)

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: III

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

İslam öncesi Türk inanışları ve edebiyatı hakkında genel bilgi sahibi olur.

Türk İslam edebiyatının nasıl doğduğunu ve bu edebiyata yön veren temel metin ve şahsiyetleri bilir.

Türk İslam edebiyatı çatısı altında verilen eser türlerini bilir.

Türk tasavvuf edebiyatı hakkında bilgi sahibi olur ve önemli şairleri tanır.

Edebî eserleri orijinal harfleriyle okur ve bazı şiirleri ezberler.

 

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

3

3

3

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

3

 

 

3

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

3

 

3

4

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

2

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

2

2

2

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

5

5

5

5

5

 

 

 

 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: III

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Ölçme, değerlendirme ve ölçek kavramlarını açıklar.

Ölçmede hata türlerini yorumlar.

Ölçme tekniklerini (yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri, kısa cevap testleri, sözlü sınavlar) bütün özellikleri ile açıklar.

Test planını hazırlar.

Test analizlerini (güçlük indeksi ve ayırt edicilik gücü) bilir ve test sorularının güçlük indekslerini ve ayırt ediciliklerini hesaplar.

Merkezi yığılma ölçülerinin(mod, medyan, aritmetik ortalama) ve merkezi dağılım ölçülerinin (ranj, standart sapma, çeyrek sapma, normal dağılım hesaplamalarını yapar.

 

Test geliştirme tekniklerini kullanır.

 

Öğrenci ürün dosyası ve performans değerlendirmenin özelliklerini tartışır.

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

3

3

3

3

3

3

3

3

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DÖNEM

İSLAM HUKUK USULÜ II

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: İSLAM HUKUK USULÜ II

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: IV. DÖNEM

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Fıkıh usulü ilminin terminolojisini ve temel ilkelerini kavrar.

İslam hukukunun bilgi kaynaklarını ve hüküm üretme mekanizmalarını öğrenir

Farklı usul ekolleri arasındaki yöntem farklılıklarına aşina olur.

İslam hukukunun felsefesi, nihai maksatları ve en temel ilkeleri hakkında genel bir bakış açısına sahip olur.

Modern dönemde fıkıh usulünün yenilenmesi taleplerini ve maslahat, örf, içtihat, taklit ve telfik gibi kavramlar çerçevesinde alanla ilgili yeni yaklaşımları incele

 

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

3

3

3

2

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

5

5

4

4

2

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

5

5

5

5

4

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

5

5

5

5

3

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

4

5

5

5

4

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

4

5

4

4

4

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

4

5

5

5

4

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

5

5

4

5

4

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

5

5

4

4

3

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

4

5

4

4

3

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

4

5

4

4

4

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

4

4

4

4

3

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

4

4

3

3

3

 

 

 

 

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: IV

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları


Öğrenme ve öğretim ilkelerini açıklar.

 

Öğretimde planlı çalışmanın önemini ve yararlarını açıklar.

Bilişsel davranışları açıklar. Bilişsel davranışlara uygun etkinlikler hazırlar. Niçin her bilişsel davranışa uygun etkinlik hazırlanması gerektiğini gerekçeleri ile açıklar.

Duyuşsal davranışları açıklar. Duyuşsal davranışların önemini açıklar.

Öğrenme ve öğretim stratejilerinin nasıl kullanılacağını açıklar.

Öğretim yöntemlerinin nasıl kullanılacağını açıklar.

Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumluluklarını açıklar.

 

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

3

3

3

3

3

3

3

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

3

3

3

3

3

3

3

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

3

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSLAM FELSEFESİ I

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: İSLAM FELSEFESİ I

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: V

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

İslam Felsefesi deyişiyle ne kastedildiğini tartışır ve İslam felsefesinin felsefe tarihinde durduğu yeri ve ayırt edici vasıflarını bilir.

İslam felsefesini önceleyen ve tercüme hareketleriyle tevarüs edilen felsefe geleneklerinden haberdar olur.

İslam filozoflarının felsefe mirasına yönelik kavramsal düzeydeki katkılarını bilir.

İslam felsefesi tarihinde oluşan başlıca akımları ve temsilcilerini bilir, ilgili literatürden haberdar olur.

Kinddî’den İbn Sînâ’ya İslam felsefesinin önemli filozoflarını ve felsefelerini kavrar.

 

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olur.

 

 

 

3

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

3

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

3

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

  3

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

  3

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

    4

 

 

   4

 

 

 

 

 

 

SINIF YÖNETİMİ

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: SINIF YÖNETİMİ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: V

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Sınıf yönetimini tanımlar. Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.

Sınıf yönetiminin boyutlarını açıklar

Temel sınıf yönetimi modellerini örneklendirerek açıklar. Sınıf yönetimi modellerini karşılaştırarak ortak olan ve olmayan yanları saptar.

Eğitim-öğretim etkinliklerini nasıl düzenleyeceğini öğrenir ve öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturur.

Sınıf içi iletişimin önemini kavrar ve iletişim örneklerini araştırır, paylaşır.

Öğrenci davranışlarının neden ve sonuçlarını değerlendirerek açıklar.

İstenmeyen davranışın nasıl ortadan kaldırılacağını planlar, strateji geliştirir.

Sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler arasındaki ilişkileri açıklar.

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

3

3

3

3

3

3

3

3

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAM I

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: Kelam I

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: 5

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Din, iman, akide ve zarurat-ı diniyye gibi İslam’ın temel kavramları hakkında derinlikli ve kapsamlı bilgi sahibi olur.

Dini hükümler içinde itikadî hükümlerin konumunu ve bağını ortaya koyar ve tahlil eder.

Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları ve filleri gibi ilahiyyat konularında derinlikli ve kapsamlı bilgi sahibi olur.

Nübüvvat konuları bağlamında vahiy, nübüvvet, mucize, kutsal kitaplar hakkında derinlikli bilgi sahibi olur.

Belirtilen konularda klasik kaynakları inceleyebilir, farklı itikadî mezheplerin görüşlerini tartışabilir, günümüzdeki itikadî meselelere çözüm üretebilme çabasına girebilir.

Allah-alem, Allah-insan ilişkileri bağlamında varlık ve bilgi konularını tartışabilir

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

4

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

5

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

4

4

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

4

3

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

3

 

5

3

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

2

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

3

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

2

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUKAYESELİ İSLÂM İBADET ESASLARI

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI:  MUKAYESELİ İSLÂM İBADET ESASLARI

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: V

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

İbadetlerle ilgili önceki derslerde edindiği temel bilgisini mukayeseli incelemeler ve farklı görüşler yoluyla derinleştirir

İbadetlerin temel ilke, hikmet ve gayeleri konusunda bilinçlenir.

Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.

Temel dini metinleri okuyup anlayabilir.

Alana ait edindiği bilgileri, temel kaynaklara aykırı olmamak kaydıyla, özellikle uygulama alanında bilimi ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgulayabilir.

 

Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilir.

 

 

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

4

5

 

5

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

3

 

 

 

3

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

5

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

4

4

 

 

4

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

5

 

 

 

5

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

3

4

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

5

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

4

2

 

 

 

 

 

 

 

VI. DÖNEM

İSLAM FELSEFESİ II

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: İSLAM FELSEFESİ II

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: VI

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

İslam felsefesinin İslam tarihi boyunca diğer ilimlerle girdiği ilişki ve etkileşimi dönemsel farklılıkları göz önünde bulundurarak takip eder.

İslam felsefesinin belli başlı problemlerini tarihsel bağlamlarını da dikkate alarak tartışabilir.

İslam düşüncesinin bütünlüğüne dair bir kanaat sahibi olur.

İbn Sina sonrası felsefe okullarını bilir.

 

 

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

3

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

3

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

3

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

3

4

3

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: 6

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Geliştirilmiş olan öğretim materyallerini değerlendirebilir.

Alanıyla ilgili etkili öğretim materyalleri tasarlar.

Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre sınıflar

Öğretim materyali tasarlama sürecini kavrar.

Öğretim teknolojileri ile öğrenme-öğretme ortamlarındaki iletişim süreci arasındaki ilişkiyi kavrar.

Teknoloji ve öğretim teknolojilerinin kuramsal temellerini açıklar

 

 

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

3

3

3

3

3

3

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

3

3

3

3

3

3

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

1

1

1

1

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. DÖNEM

 

İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: VII

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Ahlak ilminin konu, mesele ve yöntemlerini bilerek İslam ahlak felsefesinin ayırt edici hususiyetlerini bilir.

 

Ahlak ile ilgili belli başlı teorileri tanıyarak bunların İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde tartışır.

 

İslam ahlak düşüncesinin felsefi ve dini referanslarını tanır.

 

  İslam filozof ve düşünürlerinin farklı ilimlerde yer bulmuş olan ahlak algı ve teorilerinden haberdar olur, alanla ilgili literatürü bilir.

 

Ahlak felsefesinin temel sorunlarını bilir ve geleneksel ve çağdaş bazı yaklaşımları da dikkate alarak bunları tartışabilir.

 

 

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

3

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

3

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

3

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

3

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

3

 

3

 

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

3

 

 

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

3

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

3

 

 

 

 

 

 

İSLAM DÜŞÜNCESİ METİNLERİ

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: İSLAM DÜŞÜNCESİ METİNLERİ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: VII

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

İslam düşüncesinin farklı ekollerini tanır.

 

İslam düşüncesi metinlerini okuyabilir ve anlayabilir.

 

Belli problemlerin farklı ekollerde ve farklı metinlerde nasıl işlendiğini kavrar.

 

İslam düşüncesi metinlerini okuyabilir ve anlayabilir.

 

İslam düşüncesinin farklı ekollerini tanır.

 

 

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

3

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

2

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

4

3

4

4

3

 

 

 

 

DİN EĞİTİMİ

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: DİN EĞİTİMİ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: VII

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Din eğitiminin konusu, meselesi ve gayesi hakkında bilgi edinir.

Din eğitimi ile ilgili temel kavramları öğrenir.

Din eğitiminin diğer ilimlerle irtibatını kurar ve İslam düşüncesinde ortaya çıkan bazı bilimlerle mukayeseli değerlendirmelerde bulunur.

Din eğitimi alanındaki farklı teori ve yaklaşımları temsilcileri ve literatürü ile birlikte öğrenir.

Dünyada ve Türkiye’de din eğitiminin geçirdiği aşamaları takip eder.

Din eğitimi alanındaki teorik bilgilerinin alana yansıtır ve ilgili kurum ve kuruluşlara sağlayabileceği katkıların farkına varır.

…..

…..

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

3

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

2

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

3

3

 

 

2

5

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

4

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

2

2

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

3

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: 7

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Etkinliklerinde Farklı öğretim yöntemlerini kullanır.

Günlük planlar hazırlar ve etkinliklerinde hangi öğretim yöntemlerini kullanacağını belirler.

Yıllık ve günlük plan hazırlamada dikkat edilmesi gereken hususları kavrar

Yıllık ve günlük plan hazırlama ilkelerini bilir

Etkinliklere göre materyal hazırlar , uygun ortam oluşturur ve uygular, çalışmalarını değerlendirir.

Çeşitli etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemlerini kavrar

 

 

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

3

3

3

3

3

3

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

3

3

3

3

3

3

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

2

 

 

 

 

2

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARSÇA’YA GİRİŞ

PROGRAMA ÖZGÜ ÇIKTILAR VE ÖĞRENME ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: FARSÇA’YA GİRİŞ

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: VII

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Temel düzeyde Farsça dilbilgisini öğrenir.

Temel düzeyde Farsça okuma-yazma-dinleme-konuşma becerisi edinir.

Temel düzeydeki Farsça metinleri okuyup anlayabilir.

Genel konulardaki basit konuşmaları anlayabilir ve basit konularda konuşabilir.

Dilbilgisi yapılarını kullanarak basit konularda metin yazabilir.

 

 

 

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. DÖNEM

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU

DERSİN ADI: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: 8

İAA Programa Özgü Ölçütler

Derse Ait Öğrenme Çıktıları

Günlük ders planı hazırlama becerisi kazanır.

Teorik derslerde öğrendiğini ders sunumlarıyla uygular.

Sosyal Bilgiler eğitimine özgü öğretim stratejilerini ders sunumları yoluyla uygular.

Çalışma yaprağı hazırlamayı öğrenir.

 

 

 

 

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

5

5

5

5

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

3

3

3

3

 

 

 

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

3

3

3

3

 

 

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma