Program Çıktıları

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. İlahiyat alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgileri ilişkilendirir.
 2. Bireysel farklılıkları dikkate alan bir din hizmeti sunabilmek için gerekli yöntemleri ayırt eder.
 3. Farklı dinlerin ve dini akımların teolojik ve kuramsal yapıları ile tarihsel gelişimlerini değerlendirir.
 4. Mesleki uygulama alanlarını tanır.
 5. İslam dininin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırır.
 6. İlahiyat alanında elde ettiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri sahada kullanır.
 7. Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapar.
 8. İlahiyat alanında elde ettiği bilgi ve becerileri uygun yöntem ve araçlarla aktarır.
 9. Temel dinî metinleri inceler.
 10. Din hizmetleri ve din eğitimi alanında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında sorumluluk alır.
 11. Bireysel veya ekip olarak alanında ilmî çalışmalar yürütür.
 12. Alanındaki ve diğer ilişkili disiplinlerdeki bilimsel gelişmeleri takip eder.
 13. Temel kaynakları, bilimsel verileri ve sosyal değişimleri dikkate alarak alana ait bilgileri sorgular.
 14. Alanıyla ilişkili yerel ve küresel gelişmeleri tartışır.
 15. Alanıyla ilişkili kişi ve kurumlarla görüş alışverişinde bulunur.
 16. Yabancı bir dili kullanarak lisans eğitiminde elde ettiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşır.
 17. Alanında ihtiyaç duyacağı bilişim ve bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır.
 18. Alanındaki tüm çalışmalarını bilimsel bir yaklaşımla yürütür
 19. Alanda yürüteceği faaliyetlerde etik değerleri gözetir.
 20. Alanında disiplinlerarası araştırma ve incelemeler yapar.
 21. Geleneksel değerler ile evrensel değerleri ilişkilendirir.