Eğitim Öğretim Politikamız

  • Öğrencilerimizin klasik ve modern kaynaklarla eş zamanlı tanışıklığını sağlamak esastır.
  • Uluslararası tecrübe ve birikime sahip bir akademik kadro ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülür.
  • Öğrencilerimizi yeterli akademik bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip şekilde mezun etmek esastır.
  • Eğitim öğretim süreçlerinde öğrencilerin beklentileri ile alanın ihtiyaçları birlikte gözetilir.
  • Eğitim kalitesi itibariyle hem yurtiçi hem de yurtdışında öncelikle tercih edilen bir fakülte olabilmeyi sağlamak esastır.
  • Eğitim öğretim faaliyetlerini farklı disiplinlerle iş birliğini önceleyen bir anlayışla yürütmek esastır.
  • Alandaki meselelere karşı duyarlılık gösteren, bunlara dönük çözümler üretme konusunda inisiyatif alan araştırmacı ve girişimci öğrenciler yetiştirilir.
  • Akademik ağırlıklı programı, öğrencilerimizin farklı yönlerden gelişimini sağlayacak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bütünleştirilir.