Kurumsal Yönetim ve Gelişim Politikamız

  • Kurumsal gelişimde kalite ilke ve süreçlerinin işletilmesi esastır.
  • Kurumsal gelişimde paydaş katılımı, süreklilik, kalite güvence sisteminin kurulumu ve şeffaflık esastır.
  • Kurumsal gelişimde ulusal ve uluslararası gelişme ve standartlar yakından takip edilir.