Yandal Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 29.09.2022 tarih ve 2022/19-4 sayılı karar eki        EK.4

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT
YANDAL ÖĞRETİM PROGRAMI
               
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH105 İslam İnanç Esasları Z 2 0 0 2 3
ILH107 Tefsir Tarihi Z 2 0 0 2 4
ILH109 Hadis Tarihi Z 2 0 0 2 4
TOPLAM    6 0 0 6 11
TOPLAM
KREDİ
  6 11
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH106 İslam İbadet Esasları (Arapça) Z 2 0 0 2 3
ILH108 Tefsir Usulü Z 2 0 0 2 4
ILH110 Hadis Usulü Z 2 0 0 2 4
ILH116 İslam Hukukuna Giriş Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     8 0 0 8 14
TOPLAM
KREDİ
  14 25
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH213 Din Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     2 0 0 2 3
TOPLAM
KREDİ
    16 28
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH214 Din Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     2 0 0 2 3
TOPLAM
KREDİ
    18 31
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH303 Kelâm I Z 4 0 0 4 5
ILH305 İslam Hukuku I Z 2 0 0 2 5
ILH307 Tasavvuf Tarihi Z 2 0 0 2 3
ILH309 İslam Felsefesi I Z 2 0 0 2 4
ILH311 Dinler Tarihi I Z 2 0 0 2 4
TOPLAM     12 0 0 12 21
TOPLAM
KREDİ
    30 52
               
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ILH405 İslam Mezhepleri Tarihi
(Arapça)
Z 2 0 0 2 6
TOPLAM     2 0 0 2 6
TOPLAM
KREDİ
    32 58
               
               
YAP İçin Gerekli Olan Toplam Ders Sayısı  :15          
YAP İçin Gerekli Olan Toplam Kredi  :32          
YAP İçin Gerekli Olan Toplam AKTS  :58