İlahiyat Lisans Programı

İlahiyat Lisans Programı

Fakültemiz, 2011-2012 akademik yılında “İslam ve Din Bilimleri Programı”na öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012- 2013 akademik yılından itibaren “Uluslararası İlahiyat Programı”na da öğrenci alınmaya başlanmış olup bu programlara yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Programı” uygulanmaktadır.

Müfredatı Temel İslam Bilimleri’ne yoğunlaşan İslam ve Din Bilimleri Programının öğretim dili kısmen Arapça kısmen Türkçedir. Ayrıca gelecek yıllarda öğretim dili Arapça olan İslam Bilimleri Programı ile öğretim dili İngilizce olan Din Bilimleri Programı açılması, bu programlara seçimlik Türkçe dersler konması planlanmaktadır. Söz konusu programlar açıldığında dil şartını yerine getiren öğrenciler diğer programdan da ders alabilecektir. Hedef kitlesi ve programları itibarıyla uluslararası bir nitelik taşıyan fakültemizin programlarına yerleştirilen öğrenciler için Arap dünyasının ve ülkemizin seçkin öğretim elemanlarının ders verdiği Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında Arap dünyasının seçkin öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilen bir yıllık yoğun program sonunda Arapça’da rahatlıkla konuşma, okuma ve yazma becerisini kazanabilmektedirler.