Program Çıktıları ve İAA Çıktıları Matrisi

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Program Çıktıları ve İAA Çıktıları Eşleştirme Tablosu

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. İlahiyat alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgileri ilişkilendirir.
 2. Bireysel farklılıkları dikkate alan bir din hizmeti sunabilmek için gerekli yöntemleri ayırt eder.
 3. Farklı dinlerin ve dini akımların teolojik ve kuramsal yapıları ile tarihsel gelişimlerini değerlendirir.
 4. Mesleki uygulama alanlarını tanır.
 5. İslam dininin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırır.
 6. İlahiyat alanında elde ettiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri sahada kullanır.
 7. Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapar.
 8. İlahiyat alanında elde ettiği bilgi ve becerileri uygun yöntem ve araçlarla aktarır.
 9. Temel dinî metinleri inceler.
 10. Din hizmetleri ve din eğitimi alanında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında sorumluluk alır.
 11. Bireysel veya ekip olarak alanında ilmî çalışmalar yürütür.
 12. Alanındaki ve diğer ilişkili disiplinlerdeki bilimsel gelişmeleri takip eder.
 13. Temel kaynakları, bilimsel verileri ve sosyal değişimleri dikkate alarak alana ait bilgileri sorgular.
 14. Alanıyla ilişkili yerel ve küresel gelişmeleri tartışır.
 15. Alanıyla ilişkili kişi ve kurumlarla görüş alışverişinde bulunur.
 16. Yabancı bir dili kullanarak lisans eğitiminde elde ettiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşır.
 17. Alanında ihtiyaç duyacağı bilişim ve bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır.
 18. Alanındaki tüm çalışmalarını bilimsel bir yaklaşımla yürütür
 19. Alanda yürüteceği faaliyetlerde etik değerleri gözetir.
 20. Alanında disiplinlerarası araştırma ve incelemeler yapar.
 21. Geleneksel değerler ile evrensel değerleri ilişkilendirir.

 

 

Tablo-1

İAA Çıktıları

Ç1

İlahiyat alanında temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkimdir. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır.

Ç2

İlahiyat alanı için uygun araçları seçer, kullanır, geliştirir ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanır.

Ç3

Klasik ve güncel dini meseleleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla uygun analiz, sentez ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirir.

Ç4

Bireysel inisiyatif alarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Sorumluluğu altındakilerin kişisel ve mesleki alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

Ç5

Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü/yazılı etkin iletişim/hitabet kurma ve anlatım becerisine sahiptir.

Ç6

Kendini motive edebilme, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, zaman yönetimi, kendini sürekli yenileme becerisi ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir

 

izleme, zaman yönetimi, kendini sürekli yenileme becerisi ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

Ç7

Edindiği ilahiyat bilgisinin gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olur. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilimsel ve ahlaki değerlere uygun olarak kullanır.

Ç8

Dini anlayış ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki (güvenlik, sağlık, iktisat, çevre, vb.) etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir.

Ç9

Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerden haberdardır.

Ç10

İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma-inceleme, yorum ve analiz yapar.

 

Program Çıktılarının İAA Çıktılarına Katkı Düzeyi

1. En Düşük – 5. En Yüksek

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAM ÇIKTILARI EŞLEŞTİRME TABLOSU

İAA ÇIKTILARI

PROGRAM ÇIKTILARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ç1

İlahiyat alanında temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkimdir. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır.

5

 

4

3

 

4

 

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç2

İlahiyat alanı için uygun araçları seçer, kullanır, geliştirir ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanır.

 

4

 

2

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Ç3

Klasik ve güncel dini meseleleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla uygun analiz, sentez ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirir.

 

 

3

 

5

 

5

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

5

 

 

3

Ç4

Bireysel inisiyatif alarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Sorumluluğu altındakilerin kişisel ve mesleki alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

 

 

 

 

2

2

5

 

 

3

5

 

 

 

3

 

 

3

 

 

 

Ç5

Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü/yazılı etkin iletişim/hitabet kurma ve anlatım becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Ç6

Kendini motive edebilme, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, zaman yönetimi, kendini sürekli yenileme becerisi ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

5

2

3

 

 

 

 

 

 

 

Ç7

Edindiği ilahiyat bilgisinin gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olur. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilimsel ve ahlaki değerlere uygun olarak kullanır.

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3

Ç8

Dini anlayış ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki (güvenlik, sağlık, iktisat, çevre, vb.) etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir.

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

3

5

3

 

 

 

 

 

 

Ç9

Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerden haberdardır.

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

5

4

5

3

 

 

 

 

 

 

Ç10

İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma-inceleme, yorum ve analiz yapar.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

2

2

3

 

 

3

 

 

3

 

5