Program Amaçları

  • İlahiyat alanının temel kaynak ve kavramlarına, alt disiplinlerine ait usul ve esaslara hâkim olan ve edindiği kuramsal birikimi uygulamaya aktarabilen,
  • Alanı ilgilendiren problemlere bilimsel bir zeminde ve disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm üreten,
  • Alanıyla ilgili elde ettiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi uygun araç ve yöntemlerle muhataba aktarabilen,
  • Farklı paydaşlarla etkili iletişim kurabilen,
  • Yaşam boyu öğrenme anlayışını hayatına yansıtan,
  • Arapça öncelikli olmak üzere en az bir yabancı dili B2 düzeyinde kullanan,
  • Toplumsal sorunlara duyarlı, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, bilimsel vizyona sahip, ahlaki ilkeleri özümsemiş örnek bireyler yetiştirmektir.