Uluslararasılaşma Politikamız

  • Akademik kadronun teşekkülünde uluslararası tecrübeye önem verir.
  • Erasmus, Mevlana vb. programlar çerçevesinde uluslararası hareketlilik teşvik edilir.
  • Akademik faaliyetlerde yurtdışında görev yapan akademisyenlerle iş birliğini (akademik toplantı, ortak proje vs.) geliştirmeye önem verir.
  • Akademik personelin daha fazla uluslararası yayın yapmasını sağlayacak imkân ve ortamı hazırlar.
  • Nitelikli uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilen bir fakülte olmayı hedefler.