Topluma Katkı Politikamız

  • Toplumun ihtiyaç ve beklentilerinin akademik bir perspektiften karışılanması esastır.
  • Kurum, toplumsal meselelerin çözümüne katkı sunar.
  • Topluma hizmet politikaları paydaş katılımıyla oluşturulur.
  • Akademik personel topluma hizmet kapsamındaki faaliyetlere katılım için teşvik edilir.