Lisansüstü Programlar

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Bu program tefsir, hadis, kelâm, fıkıh gibi temel İslâm bilimlerinde derinlemesine ilmî araştırmalar yapacak elemanlar yetiştirmeyi hedefler. Sözü edilen bilim dallarının tarihini, usulünü, kavramlarını, problemlerini, literatürünü ve önemli temsilcilerini konu edinen program, temel İslâm bilimlerine genel ve bütüncül bakışlar yapmayı; bu bilimleri oluşum süreçleri, geçirdikleri aşamalar,  birbirleriyle ilişkileri ve günümüzdeki durumları itibarıyla kavramayı amaçlamaktadır. Program adaylara klasik ve modern kaynakları kullanma, analiz ve sentez yapma, güncel problemlere çözümler üretme, ilmî neşirler (tahkik) gerçekleştirme, alanında yazılı ve sözlü sunum yapma becerisini kazandırır. 

 

Temel İslam Bilimleri Doktora Programı

Program temel İslâm bilimleri (kelâm, İslâm hukuku, hadis) alanlarında özgün ilmî araştırmalar yapacak, bilimsel yeterliğe sahip bulunan bilim insanları ve akademisyen adayları yetiştirmeyi hedefler. Sözü edilen bilim dallarının tarihini, literatürünü, önemli temsilcilerini, usul, kavram ve problemlerini konu edinen program, temel İslâm bilimlerini oluşum süreçleri, geçirdikleri aşamalar ve  birbirleriyle ilişkileri itibarıyla kavramayı, klasik ve modern kaynakları kullanmayı, analiz ve sentez yapmayı, güncel problemlere çözümler üretmeyi ve alanında müstakil olarak yazılı ve sözlü sunum yapabilme becerisini kazandırır. 

 

Lisansüstü Programlar İçin Tıklayınız.