İlahiyat Fakültesi 2022-2023 Bahar Dönemi Ara Sınav Takvimi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TAKVİMİ
İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
ILH102 Kur'an Okuma ve Tecvit II Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok   16.04.23 Pazar 16:00 BE101
ILH104 Arap Dili ve Belagatı II Öğr. Gör. Dr. Mohamad Naci Alomar   11.04.23 Salı 14:00 B214
ILH106 İslam İbadet Esasları Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas Sarmini   10.04.23 Pazartesi 12.00 B214
ILH108 Tefsir Usulü Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık   15.04.23 Cumartesi 11:30 B117
ILH110 Hadis Usulü Prof. Dr. Ahmet Yücel   16.04.23 Pazar 15:00 B214
ILH112 İslam Tarihi I Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed Omar   14.04.23 Cuma 11:00 B214
ILH114 Mantık Arş. Gör. Dr. Cengiz Ekemen   12.04.23 Çarşamba 13.30 B214
ILH116 İslam Hukukuna Giriş Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler   10.04.23 Pazartesi 10.00 B213-B
ENG102 English II Öğr. Gör. Neslihan Yavuz   13.04.23 Perşembe A Şubesi:  14:00
B Şubesi:  14:30
B117
TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Gökhan Deniz   140.142.023 Cuma 14.15 B214
PEF102 Eğitim Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça   13.04.23 Perşembe 10.00 B213-B
İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
ILH202 Kuran Okuma ve Tecvit IV Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok   16.04.23 Pazar 16:00 B119
ILH204 Tefsir II Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad   10.04.2023 Pazartesi 14.00 B214
ILH206 Hadis II Prof. Dr. Zekeriya Güler - Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar         Ödev
ILH208 İslam Hukuk Usulü II Dr. Adem Yığın   13.04.2023 Perşembe 14.00 B213-B
ILH210 Kelam Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Sami̇ Turan EREL   12.04.2023 Çarşamba 14.00 B214
ILH212 İlk Çağ Felsefesi Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak Şaman   14.04.2023 Cuma 15:30 B119
ILH214 Din Sosyolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça         Ödev
ILH216 İslam Medeniyeti Tarihi Prof. Dr. Tahsin Görgün   15.04.2023 Cumartesi 13.00 B115
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen   12.04.2023 Çarşamba 11.00 B117
PEF204 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKINCI   10.04.2023 Pazartesi 11.00 B119
               
İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
ILH302 Kuran Okuma ve Tecvit VI Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok   12.04.2023 Çarşamba 09.30 B212
ILH304 Kelam II Prof. Dr. İlyas Çelebi   12.04.2023 Çarşamba 11:30 B116
ILH306 İslam Hukuku II Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler   10.04.2023 Pazartesi 12:00 B117
ILH308 Tasavvuf Prof. Dr. Semih Ceyhan   14.04.2023 Cuma 11:30 B117
ILH310 İslam Felsefesi II Öğr. Gör. Kübra Şenel   15.04.2023 Cumartesi 16:15 B214
ILH312 Dinler Tarihi II Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan   13.04.2023 Perşembe 11:00 B214
ILH314 İslam Sanatları Tarihi Prof. Dr. Muhittin Serin   12.04.2023 Çarşamba 16:15 B214
ILH328 Klasik Kelam Metinleri Prof. Dr. İlyas Çelebi   15.04.2023 Cumartesi 11:00 B214
ILH338 Arap Belagati Öğr. Gör. Dr. Mohamad Naci Alomar          
ILH348 Kur'an'ın Uslup ve İcazı Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad   16.04.2023 Pazar 11:00 B215
ILH346 Klasik Siyer Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed Omar   16.04.2023 Pazar 11.00 B214
ILH350 Hadis Tahrici ve Ricali Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar   15.04.2023 Cumartesi 09.30 B214
ILH358 Dindarlık ve Maneviyat Doç. Dr. Ahmet Albayrak   14.04.2023 Cuma 16.15 B214
PEF304 Özel Öğretim Yöntemleri Prof. Dr. Ahmet KOÇ   12.04.2023 Çarşamba 16.15 BE110
ILH352 Osmanlı Hukuk Tarihi I Prof. Dr. Sami ERDEM   14-6/04/2023 Pazar 16.15 B115
PEF324 Rehberlik ve Özel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi AYDIN TİRYAKİ   13.04.2023 Perşembe 15.00 B115
İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi   Tarih Gün Saat Yer
IBL402 Kuran Okuma ve Tecvit VIII Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok   12.04.2023 Pazar 09.30 B212
IBL404 Din Felsefesi Prof. Dr. Recep ALPYAĞIL   13.04.2023 Perşembe 14.00 B-213B
IBL410 Hitabet ve Mesleki Uygulama Öğr. Gör. İshak Kızılaslan         Ödev
IBL458 Gelişim Dönemlerine Göre Din Eğitimi Doç. Dr. Ayhan Öz         Ödev
IBL446 Mukayeseli Peygamber Kıssaları Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan         Ödev
IBL452 Farsça Öğr. Gör. Ahmet Çelik         Ödev
IBL424 Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar Prof. Dr. Zekeriya Güler         Ödev
IBL428 Günümüz Kelam Problemleri Doç. Dr. Mehmet Bulgen         Ödev
ILH444 Günümüz Fıkıh Meseleleri Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI     Pazartesi 11.00 B119
               
               
               
               
               
               
 Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
TIB536 Oryantalistler ve Kuran Araştırmaları Doç. Dr. Mesut Kaya         Ödev
TIB538 Kur'an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık         Ödev
TIB534 Mukayeseli Tefsir Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad         Ödev
TIB546 Hadis Literatürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar         Ödev
TIB568 Ahkam Hadisleri Prof. Dr. Zekeriya Güler         Ödev
TIB532 Günümüz Hadis Meseleleri Prof. Dr. Ahmet Yücel         Ödev
TIB540 Müteahhirin Dönemi Kelam Meseleleri ve Literatürü Prof. Dr. İlyas Çelebi         Ödev
TIB550 İslam Ahlak Teorileri Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı         Ödev
TIB574 Günümüz Kelam Problemleri Doç. Dr. Mehmet Bulgen         Ödev
TIB526 Muamelat Fıkhı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler         Ödev
TIB524 Fıkıh Usulü: İstinbat Metotları ve İctihat Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez         Ödev
TIB564 Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları Prof. Dr. Sami Erdem         Ödev
TIB566 Modern Dönem Fıkıh Araştırmaları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu         Ödev
               
 Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
FDB542 Çağdaş Felsefe Sorunları Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil         Ödev
FDB538 Tanzimat Sonrası İslam Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça         Ödev
FDB536 Din Eğitiminin Klasik Kaynakları Prof. Dr. Ahmet Koç         Ödev
FDB524 Yahudi ve Hristiyan Teolojileri Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan         Ödev
FDB544 Klasik Dönem Osmanlı DÜşüncesi Prof. Dr. Ömer Mahir Alper         Ödev
FDB550 İslam Metafizik Gelenekleri Prof. Dr. Ömer Türker         Ödev
FDB532 Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Doç. Dr. Ayhan Öz         Ödev
FDB540 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Essat Burak Şaman         Ödev
               
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
TIB654 Klasik Tefsir Metinleri II Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad         Ödev
TIB656 Nüzul Süreci ve Tefsir Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık         Ödev
TIB640 İslam Hukukunda Tecdid ve Islah Doç. Dr. Özgür Kavak         Ödev
TIB638 Medeni Hukukun Temel Kavramları Doç. Dr. Osman Açıkgöz         Ödev
TIB636 İslam Hukuk Felsefesi Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez         Ödev
TIB634 Fıkıh Teorileri Prof. Dr. Ali Bardakoğlu         Ödev
TIB620 Yeni İlm-i Kelam Dönemi: Şahıslar ve Meseleler Prof. Dr. İlyas Çelebi         Ödev
TIB618 Ebu'l-Muin en-Nesefi / Gazali Okumaları Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz         Ödev
TIB652 Karşılaştırmalı Kutsal Metin Okumaları Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan         Ödev
TIB616 Günümüz Kelam Literatürü: İçerik ve Yöntem Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu         Ödev
TIB622 Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi Prof. Dr. Ahmet Yücel         Ödev
TIB626 Fıkhu'l-Hadis Prof. Dr. Zekeriya GÜler         Ödev
TIB624 İslam Mezheplerinin Hadise Yaklaşımı Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar         Ödev
Görüntülenme: 1037 Yayınlanma Tarihi: 5 Nisan 2023 Güncellenme Tarihi: 11 Nisan 2023 17:15:29