İlahiyat Fakültesi 2021-2022 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Takvimi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV TAKVİMİ
İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi   Tarih Gün Saat Yer
ILH102 Kur'an Okuma ve Tecvit II Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok 26.06.2022 Pazar 09:30 CE107
ILH104 Arap Dili ve Belagatı II Öğr. Gör. Dr. Mohamad Naci Alomar Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 1.07.2022 Cuma 09:30 CE107
ILH106 İslam İbadet Esasları Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas Sarmini Arş. Gör. Emrullah Aygün 4.07.2022 Pazartesi 16:15 CE107
ILH108 Tefsir Usulü Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık Arş. Gör. Ahmet Aytep 29.06.2022 Çarşamba 16:15 CE107
ILH110 Hadis Usulü Prof. Dr. Ahmet Yücel Arş. Gör. Saffet Kurt 25.06.2022 Cumartesi 09:30 CE107
ILH112 İslam Tarihi I Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed Omar Arş. Gör. Saffet Kurt 27.06.2022 Pazartesi 16:15 CE107
ILH114 Mantık Arş. Gör. Dr. Cengiz Ekemen - 5.07.2022 Salı 16:15 CE107
ILH116 İslam Hukukuna Giriş Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 22.06.2022 Çarşamba 09:30 CE107
ENG102 English II Öğr. Gör. Neslihan Yavuz Arş. Gör. Emrullah Aygün 22.06.2022 Çarşamba 16:15 CE107
TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Gökhan Deniz - 5.07.2022 Salı 16:15 CE107
PEF102 Eğitim Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça Arş. Gör. Saffet Kurt 23.06.2022 Perşembe 16:15 CE107
               
İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi   Tarih Gün Saat Yer
ILH202 Kuran Okuma ve Tecvit IV Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok 5.07.2022 Salı 11:30 CE111
ILH204 Tefsir II Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad Arş. Gör. Ahmet Aytep 01.07.2022 Cuma 14:15 CE111
ILH206 Hadis II Prof. Dr. Zekeriya Güler - Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar Arş. Gör. Köksal Pekdemir
Mukaddes Durak
05.07.2022 Salı 11:30 CE111
CE107
ILH208 İslam Hukuk Usulü II Dr. Adem Yığın Arş. Gör. Köksal Pekdemir 29.06.2022 Çarşamba 14:15 CE111
ILH210 Kelam Tarihi  Prof. Dr. İlyas Çelebi Arş. Gör. Ahmet Aytep 3.07.2022 Pazar 9:30 CE111
ILH212 İlk Çağ Felsefesi Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak Şaman Arş. Gör. Emrullah Aygün 27.06.2022 Pazartesi 14:15 CE111
ILH214 Din Sosyolojisi Prof. Dr. Nuri Tınaz Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 28.06.2022 Salı 09:30 CE111
ILH216 İslam Medeniyeti Tarihi Prof. Dr. Tahsin Görgün Arş. Gör. Saffet Kurt 24.06.2022 Cuma 14:15 CE111
PEF202 Öğretim İlke ve Yöntemleri Prof. Dr. Ahmet Koç Pınar Er 30.06.2022 Perşembe 14:15 B116
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen Arş. Gör. Saffet Kurt 22.06.2022 Çarşamba 11:30 CE111
               
               
İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi   Tarih Gün Saat Yer
ILH302 Kuran Okuma ve Tecvit VI Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok 5.07.2022 Salı 14:15 CE111
ILH304 Kelam II Prof. Dr. İlyas Çelebi Arş. Gör. Ahmet Aytep 28.06.2022 Salı 11:30 CE107
ILH306 İslam Hukuku II Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler Pınar Er 23.06.2022 Perşembe 11:30 CE111
ILH308 Tasavvuf Prof. Dr. Semih Ceyhan Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 29.06.2022 Çarşamba 11:30 CE107
CE111
ILH310 İslam Felsefesi II Öğr. Gör. Kübra Şenel Arş. Gör. Saffet Kurt 4.07.2022 Pazartesi 11:30 CE107
ILH312 Dinler Tarihi II Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan Arş. Gör. Köksal Pekdemir 22.06.2022 Çarşamba 11:30 CE111
ILH314 İslam Sanatları Tarihi Prof. Dr. Muhittin Serin Arş. Gör. Ahmet Aytep 30.06.2022 Perşembe 11:30 CE107
ILH354 Günümüz Batı Dünyasında Müslümanlar Prof. Dr. Nuri Tınaz - 5.07.2022 Salı 16:15 CE111
ILH328 Klasik Kelam Metinleri Prof. Dr. İlyas Çelebi Arş. Gör. Köksal Pekdemir 27.06.2022 Pazartesi 11:30 CE107
ILH338 Arap Belagati Öğr. Gör. Dr. Mohamad Naci Alomar Arş. Gör. Köksal Pekdemir 24.06.2022 Cuma 09:30 C222
ILH348 Kur'an'ın Uslup ve İcazı Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad Arş. Gör. Emrullah Aygün 1.07.2022 Cuma 11:30 CE107
ILH346 Klasik Siyer Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed Omar Mukaddes Durak 5.07.2022 Salı 11:30 C222
ILH350 Hadis Tahrici ve Ricali Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar Arş. GÖr. Ahmet Aytep 27.06.2022 Pazartesi 16:15 CE111
ILH356 İslam Eğitim Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça Arş. Gör. Köksal Pekdemir 25.06.2022 Cumartesi 11:30 CE111
ILH352 Osmanlı Hukuk Tarihi Prof. Dr. Sami Erdem Arş. Gör. Saffet Kurt 2.07.2022 Cumartesi 11:30 CE111
ILH358 Dindarlık ve Maneviyat Doç. Dr. Ahmet Albayrak - 5.07.2022 Salı 16:15 CE111
PEF302 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Doç. Dr. Ayhan Öz - 5.07.2022 Salı 16:15 CE111
PEF324 Özel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça - 5.07.2022 Salı 16:15 CE111
        5.07.2022 Salı 16:15 CE111
               
               
               
İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi   Tarih Gün Saat Yer
IBL402 Kuran Okuma ve Tecvit VIII Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok 5.07.2022 Salı 16:15 CE111
IBL404 Din Felsefesi Öğr. Gör. Dr. Betül Akdemir Süleyman Abdussamet Altın 30.06.2022 Perşembe 16:15 CE107
IBL410 Hitabet ve Mesleki Uygulama Öğr. Gör. İshak Kızılaslan Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 24.06.2022 Cuma 09:30 CE111
IBL458 Gelişim Dönemlerine Göre Din Eğitimi Doç. Dr. Ayhan Öz Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 28.06.2022 Salı 14:15 CE111
IBL446 Mukayeseli Peygamber Kıssaları Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan Pınar Er 24.06.2022 Cuma 16:15 C222
IBL452 Farsça Öğr. Gör. Ahmet Çelik Arş. Gör. Emrullah Aygün 29.06.2022 Çarşamba 14:15 CE107
IBL424 Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar Prof. Dr. Zekeriya Güler Arş. Gör. Ahmet Aytep 27.06.2022 Pazartesi 14:15 CE107
IBL428 Günümüz Kelam Problemleri Doç. Dr. Mehmet Bulgen Arş. Gör. Ahmet Aytep 22.06.2022 Çarşamba 16:15 CE111
               
               
               
               
               
               
               
 
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi   Tarih Gün Saat Yer
TIB536 Oryantalistler ve Kuran Araştırmaları Doç. Dr. Mesut Kaya   27.06.2022 Pazartesi 10:00 BE104
TIB538 Kur'an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık   1.07.2022 Cuma 10:00 BE101
TIB534 Mukayeseli Tefsir Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad   1.07.2022 Cuma 14:00 CZ04
TIB546 Hadis Literatürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar   27.06.2022 Pazartesi 10:00 C222
TIB568 Ahkam Hadisleri Prof. Dr. Zekeriya Güler   28.06.2022 Salı 14:00 C213
TIB532 Günümüz Hadis Meseleleri Prof. Dr. Ahmet Yücel   27.06.2022 Pazartesi 16:00 C213
TIB540 Müteahhirin Dönemi Kelam Meseleleri ve Literatürü Prof. Dr. İlyas Çelebi   28.06.2022 Salı 10:00 C222
TIB550 İslam Ahlak Teorileri Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı   29.06.2022 Çarşamba 10:00 C222
TIB574 Günümüz Kelam Problemleri Doç. Dr. Mehmet Bulgen   29.06.2022 Çarşamba 13:00 CZ04
TIB526 Muamelat Fıkhı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler   28.06.2022 Salı 10:00 C213
TIB524 Fıkıh Usulü: İstinbat Metotları ve İctihat Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez Arş. Gör. Köksal Pekdemir 29.06.2022 Çarşamba 10:00 C222
TIB564 Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları Prof. Dr. Sami Erdem   27.06.2022 Pazartesi 14:00 C222
TIB566 Modern Dönem Fıkıh Araştırmaları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu   28.06.2022 Salı 14:00 Ofis
               
 Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi   Tarih Gün Saat Yer
FDB542 Çağdaş Felsefe Sorunları Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil   28.06.2022 Salı 14:15 BE110
FDB538 Tanzimat Sonrası İslam Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça   29.06.2022 Çarşamba 10:00 C222
FDB536 Din Eğitiminin Klasik Kaynakları Prof. Dr. Ahmet Koç   29.06.2022 Çarşamba 14:15 BE110
FDB524 Yahudi ve Hristiyan Teolojileri Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan   30.06.2022 Perşembe 10:00 BE101
FDB544 Klasik Dönem Osmanlı DÜşüncesi Prof. Dr. Ömer Mahir Alper   29.06.2022 Çarşamba 16:00 C222
FDB550 İslam Metafizik Gelenekleri Prof. Dr. Ömer Türker   27.06.2022 Pazartesi 14:00 C222
FDB532 Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Doç. Dr. Ayhan Öz   30.06.2022 Perşembe 14:00 BE101
FDB540 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Essat Burak Şaman   30.06.2022 Perşembe 14:00 BE104
               
 Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi   Tarih Gün Saat Yer
TIB654 Klasik Tefsir Metinleri II Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad   29.06.2022 Çarşamba 10:00 BE101
TIB656 Nüzul Süreci ve Tefsir Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık   29.06.2022 Çarşamba 17:00 BE101
TIB640 İslam Hukukunda Tecdid ve Islah Doç. Dr. Özgür Kavak   28.06.2022 Salı 17:00 BE104
TIB638 Medeni Hukukun Temel Kavramları Doç. Dr. Osman Açıkgöz   28.06.2022 Salı 10:00 BE104
TIB636 İslam Hukuk Felsefesi Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez Arş. Gör. Köksal Pekdemir 29.06.2022 Çarşamba 10:00 C222
TIB634 Fıkıh Teorileri Prof. Dr. Ali Bardakoğlu   29.06.2022 Çarşamba 14:00 Ofis
TIB620 Yeni İlm-i Kelam Dönemi: Şahıslar ve Meseleler Prof. Dr. İlyas Çelebi   30.06.2022 Perşembe 10:00 BE104
TIB618 Ebu'l-Muin en-Nesefi / Gazali Okumaları Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz   28.06.2022 Salı 14:00 BE104
TIB652 Karşılaştırmalı Kutsal Metin Okumaları Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan   29.06.2022 Çarşamba 14:00 BE101
TIB616 Günümüz Kelam Literatürü: İçerik ve Yöntem Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu   29.06.2022 Çarşamba 14:00 Ofis
TIB622 Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi Prof. Dr. Ahmet Yücel   29.06.2022 Çarşamba 14:00 Ofis
TIB626 Fıkhu'l-Hadis Prof. Dr. Zekeriya GÜler   28.06.2022 Salı 14:00 Ofis
TIB624 İslam Mezheplerinin Hadise Yaklaşımı Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar   27.06.2022 Pazartesi 14:00 BE101
Görüntülenme: 1513 Yayınlanma Tarihi: 5 Haziran 2022 Güncellenme Tarihi: 23 Haziran 2022 12:19:52