İlahiyat Fakültesi 2021-2022 Bahar Dönemi Ara Sınav Takvimi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TAKVİMİ
İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
ILH102 Kur'an Okuma ve Tecvit II Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok 24.04.2022 Pazar 09:30 C222
ILH104 Arap Dili ve Belagatı II Öğr. Gör. Dr. Mohamad Naci Alomar Arş. Gör. Emrullah Aygün 20.04.2022 Çarşamba 16:15 CE107
ILH106 İslam İbadet Esasları Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas Sarmini Arş. Gör. Emrullah Aygün 22.04.2022 Cuma 9:30 CE107
ILH108 Tefsir Usulü Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık Arş. Gör. Saffet Kurt 24.04.2022 Pazar 11:30 CE107
ILH110 Hadis Usulü Prof. Dr. Ahmet Yücel Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 18.04.2022 Pazartesi 09:30 CE107
ILH112 İslam Tarihi I Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed Omar Arş. Gör. Saffet Kurt 23.04.2021 Cumartesi 16:15 CE107
ILH114 Mantık Arş. Gör. Dr. Cengiz Ekemen Mukaddes Durak 19.04.2022 Salı 16:15 CE107
ILH116 İslam Hukukuna Giriş Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 21.04.2022 Perşembe 09:30 CE107
ENG102 English II Öğr. Gör. Neslihan Yavuz Arş. Gör. Emrullah Aygün 18.04.2022 Pazartesi 16:15 BE110
TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Gökhan Deniz Öğr. Gör. Gökhan Deniz 24.04.2022 Pazar 11:30 C222
PEF102 Eğitim Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça Arş. Gör. Ahmet Aytep 21.04.2022 Perşembe 16:15 CE107
İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
ILH202 Kuran Okuma ve Tecvit IV Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok 24.04.2022 Pazar 11:30 C222
ILH204 Tefsir II Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad Arş. Gör. Saffet Kurt 23.04.2022 Cumartesi 11:30 CE111
ILH206 Hadis II Prof. Dr. Zekeriya Güler - Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar Mukaddes Durak 19.04.2022 Salı 14:15 CE111
ILH208 İslam Hukuk Usulü II Dr. Adem Yığın Arş. Gör. Sami Turan Erel 24.04.2022 Pazar 14:15 CE111
ILH210 Kelam Tarihi  Prof. Dr. İlyas Çelebi Arş. Gör. Sami Turan Erel 20.04.2022 Çarşamba 09:30 CE111
ILH212 İlk Çağ Felsefesi Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak Şaman Arş. Gör. Emrullah Aygün 22.04.2022 Cuma 16:15 CE111
ILH214 Din Sosyolojisi Prof. Dr. Nuri Tınaz Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 19.04.2022 Salı 09:30 CE111
ILH216 İslam Medeniyeti Tarihi Prof. Dr. Tahsin Görgün Arş. Gör. Köksal Pekdemir 18.04.2022 Pazartesi 16:15 CE111
PEF202 Öğretim İlke ve Yöntemleri Prof. Dr. Ahmet Koç Arş. Gör. Köksal Pekdemir 21.04.2022 Perşembe 14:15 B116
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen Arş. Gör. Ahmet Aytep 22.04.2022 Cuma 11:30 CE111
               
               
İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
ILH302 Kuran Okuma ve Tecvit VI Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok 24.04.2022 Pazar 14:15 C222
ILH304 Kelam II Prof. Dr. İlyas Çelebi Arş. Gör. Sami Turan Erel 23.04.2022 Cumartesi 09:30 CE107
ILH306 İslam Hukuku II Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler Arş. Gör. Sami Turan Erel 19.04.2022 Salı 11:30 CE111
ILH308 Tasavvuf Prof. Dr. Semih Ceyhan Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 20.04.2022 Çarşamba 11:30 CE107
ILH310 İslam Felsefesi II Öğr. Gör. Kübra Şenel  Arş. Gör. Saffet Kurt 22.04.2022  Cuma 16:15 CE107
ILH312 Dinler Tarihi II Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan Arş. Gör. Köksal Pekdemir 18.04.2022 Pazartesi 14:15 CE107
ILH314 İslam Sanatları Tarihi Prof. Dr. Muhittin Serin Arş. Gör. Ahmet Aytep 21.04.2022 Perşembe 11:30 CE107
ILH354 Günümüz Batı Dünyasında Müslümanlar Prof. Dr. Nuri Tınaz - 24.04.2022 Pazar 16:15 CE107
ILH328 Klasik Kelam Metinleri Prof. Dr. İlyas Çelebi Arş. Gör. Sami Turan Erel 22.04.2022 Cuma 11:30 CE107
ILH338 Arap Belagati Öğr. Gör. Dr. Mohamad Naci Alomar Arş. Gör. Saffet Kurt 18.04.2022 Pazartesi 09:30 C222
ILH348 Kur'an'ın Uslup ve İcazı Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad Arş. Gör. Saffet Kurt 24.04.2022 Pazar 14:15 CE107
ILH346 Klasik Siyer Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed Omar Arş. Gör. Saffet Kurt 23.04.2022 Cumartesi 14:15 BE110
ILH350 Hadis Tahrici ve Ricali Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar - 24.04.2022 Pazar 16:15 CE107
ILH356 İslam Eğitim Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça Arş. Gör. Köksal Pekdemir 21.04.2022 Perşembe 16:15 BE110
ILH352 Osmanlı Hukuk Tarihi Prof. Dr. Sami Erdem Arş. Gör. Sami Turan Erel 24.04.2022 Pazar 11:30 CE111
ILH358 Dindarlık ve Maneviyat Doç. Dr. Ahmet Albayrak Arş. Gör. Köksal Pekdemir 20.04.2022 Çarşamba 16:15 CE111
PEF302 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Doç. Dr. Ayhan Öz - 24.04.2022 Pazar 16:15 C222
PEF324 Özel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça   24.04.2022 Pazar 16:15 C222
İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
IBL402 Kuran Okuma ve Tecvit VIII Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çollak - Öğr. Gör. Özlem Tok 24.04.2022 Pazar 16:15 C222
IBL404 Din Felsefesi Öğr. Gör. Dr. Betül Akdemir Süleyman Arş. Gör. Emrullah Aygün 21.04.2022 Perşembe 16:15 CE111
IBL410 Hitabet ve Mesleki Uygulama Öğr. Gör. İshak Kızılaslan Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 22.04.2022 Cuma 09:30 BE110
IBL458 Gelişim Dönemlerine Göre Din Eğitimi Doç. Dr. Ayhan Öz Arş. Gör. Elif Behnan Bozdoğan 23.04.2022 Cumartesi 11:30 BE110
IBL446 Mukayeseli Peygamber Kıssaları Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan - 24.04.2022 Pazar 16:15 C222
IBL452 Farsça Öğr. Gör. Ahmet Çelik Arş. Gör. Emrullah Aygün 20.04.2022 Çarşamba 14:15 BE110
IBL424 Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar Prof. Dr. Zekeriya Güler Arş. Gör. Ahmet Aytep 18.04.2022 Pazartesi 11:30 BE110
IBL428 Günümüz Kelam Problemleri Doç. Dr. Mehmet Bulgen Arş. Gör. Sami Turan Erel 19.04.2022 Salı 14:15 BE110
               
               
 Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
TIB536 Oryantalistler ve Kuran Araştırmaları Doç. Dr. Mesut Kaya   18.04.2022 Pazartesi 10:00 BE104
TIB538 Kur'an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık   22.04.2022 Cuma 10:00 BE101
TIB534 Mukayeseli Tefsir Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad   22.04.2022 Cuma 14:00 CZ04
TIB546 Hadis Literatürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar   18.04.2022 Pazartesi 10:00 C222
TIB568 Ahkam Hadisleri Prof. Dr. Zekeriya Güler   19.04.2022 Salı 14:00 C213
TIB532 Günümüz Hadis Meseleleri Prof. Dr. Ahmet Yücel   18.04.2022 Pazartesi 16:00 C213
TIB540 Müteahhirin Dönemi Kelam Meseleleri ve Literatürü Prof. Dr. İlyas Çelebi   19.04.2022 Salı 10:00 C222
TIB550 İslam Ahlak Teorileri Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı   20.04.2022 Çarşamba 10:00 C222
TIB574 Günümüz Kelam Problemleri Doç. Dr. Mehmet Bulgen   20.04.2022 Çarşamba 13:00 CZ04
TIB526 Muamelat Fıkhı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler   19.04.2022 Salı 10:00 C213
TIB524 Fıkıh Usulü: İstinbat Metotları ve İctihat Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez Arş. Gör. Ahmet Aytep 20.04.2022 Çarşamba 10:00 C222
TIB564 Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları Prof. Dr. Sami Erdem   18.04.2022 Pazartesi 14:00 C222
TIB566 Modern Dönem Fıkıh Araştırmaları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu   19.04.2022 Salı 14:00 Ofis
               
 Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
FDB542 Çağdaş Felsefe Sorunları Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil   19.04.2022 Salı 10:00 BE101
FDB538 Tanzimat Sonrası İslam Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça   20.04.2022 Çarşamba 10:00 C222
FDB536 Din Eğitiminin Klasik Kaynakları Prof. Dr. Ahmet Koç   20.04.2022 Çarşamba 14:15 BE110
FDB524 Yahudi ve Hristiyan Teolojileri Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan   21.04.2022 Perşembe 10:00 BE101
FDB544 Klasik Dönem Osmanlı DÜşüncesi Prof. Dr. Ömer Mahir Alper   20.04.2022 Çarşamba 16:00 C222
FDB550 İslam Metafizik Gelenekleri Prof. Dr. Ömer Türker   18.04.2022 Pazartesi 14:00 C222
FDB532 Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Doç. Dr. Ayhan Öz   21.04.2022 Perşembe 14:00 BE101
FDB540 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Essat Burak Şaman   21.04.2022 Perşembe 14:00 BE104
               
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yer
TIB654 Klasik Tefsir Metinleri II Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad   20.04.2022 Çarşamba 10:00 BE101
TIB656 Nüzul Süreci ve Tefsir Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık   20.04.2022 Çarşamba 17:00 BE101
TIB640 İslam Hukukunda Tecdid ve Islah Doç. Dr. Özgür Kavak   19.04.2022 Salı 17:00 BE104
TIB638 Medeni Hukukun Temel Kavramları Doç. Dr. Osman Açıkgöz   19.04.2022 Salı 10:00 BE104
TIB636 İslam Hukuk Felsefesi Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez Arş. Gör. Ahmet Aytep 18.04.2022 Pazartesi 14:00 C213
TIB634 Fıkıh Teorileri Prof. Dr. Ali Bardakoğlu   20.04.2022 Çarşamba 14:00 Ofis
TIB620 Yeni İlm-i Kelam Dönemi: Şahıslar ve Meseleler Prof. Dr. İlyas Çelebi   21.04.2022 Perşembe 10:00 BE104
TIB618 Ebu'l-Muin en-Nesefi / Gazali Okumaları Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz   19.04.2022 Salı 14:00 BE104
TIB652 Karşılaştırmalı Kutsal Metin Okumaları Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan   20.04.2022 Çarşamba 14:00 BE101
TIB616 Günümüz Kelam Literatürü: İçerik ve Yöntem Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu   20.04.2022 Çarşamba 14:00 Ofis
TIB622 Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi Prof. Dr. Ahmet Yücel   20.04.2022 Çarşamba 14:00 Ofis
TIB626 Fıkhu'l-Hadis Prof. Dr. Zekeriya GÜler   19.04.2022 Salı 14:00 Ofis
TIB624 İslam Mezheplerinin Hadise Yaklaşımı Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar   18.04.2022 Pazartesi 14:00 BE101
Görüntülenme: 1393 Yayınlanma Tarihi: 5 Nisan 2022 Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 17:13:07