Yrd. Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde yürüttüğü “el-Keşşâf Hâşiyeleri: Bir Tefsir Klâsiğinin Altı Asırlık Etki Tarihi” adlı üç yıllık TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlandı.

Yrd. Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde yürüttüğü “el-Keşşâf Hâşiyeleri: Bir Tefsir Klâsiğinin Altı Asırlık Etki Tarihi” adlı üç yıllık TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlandı.

Yrd. Doç. Dr. M. Taha Boyalık üç yıldır İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde yürüttüğü “el-Keşşâf Hâşiyeleri: Bir Tefsir Klâsiğinin Altı Asırlık Etki Tarihi” adlı TÜBİTAK projesi çerçevesinde el-Keşşâf şerh-hâşiye geleneğini literatürün tespiti, biyografik ilişkilerin belirlenmesi ve eserlerin yöntem, içerik ve kaynaklarının ortaya konulması amacıyla çok yönlü olarak ele aldı.

Projenin ilk aşamasında, günümüze ulaşan yazma halindeki el-Keşşâf şerhlerinin el-Keşşâf mukaddimesi ve Fâtiha sûresi tefsirine yönelik kısımları tahkik edilmiş, mukaddimeye yönelik kısımları aynı zamanda tercüme edilmiştir.

Projenin ikinci aşamasında literatürün tespiti ve biyografik ilişkilerin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 450’yi aşkın yazma nüshanın ve 130’u aşkın biyografik kaynağın incelenmesiyle el-Keşşâf literatürü ele alınmış, bu çerçevede asılsız veya hatalı nispetlerle yazmaları tespit edilen ve edilemeyen eserler belirlenmiş, el-Keşşâf literatüründe eser veren yazarlar arasındaki biyografik ilişki ağları ortaya konulmuştur.

Üçüncü aşamada ise makele, bildiri, kitap bölümü, kitap değerlendirmesi ve telif düzeyindeki çalışmalarla el-Keşşâf literatüründeki eserlerin içerikleri, kaynakları ve ilişkilerine yönelik tespitler yapılmıştır.

 

Görüntülenme: 384 Yayınlanma Tarihi: 24 Nisan 2018