Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu 17.05.2019 tarihinde gerçekleştirildi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen geleneksel IV. Öğrenci Sempozyumu 17.05.2019 tarihinde Elmalıkent yerleşkesinde gerçekleştirildi. Son sınıf öğrencilerin Arapça ve Türkçe olarak sunumlarını gerçekleştirdikleri sempozyum, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yücel’in selamlama konuşmasıyla başladı. Konuşmasında lisans bitirme tezleri yanında, artık yüksek lisans tezlerinin de sempozyum konusu olması gerektiği vurgulandı.

İki oturum olarak gerçekleşen sempozyumun birinci oturumuna Dr. Öğretim Üyesi Enes Sermini başkanlık yaptı. Bu oturumda Emre Ayduran “Gümüşhânevî’nin Ramuzü’l-Ehâdîs Adlı Eserinde İbnü’l-Cevzî’ye Göre Mevzu Haberler”, Sultan Kaplan “el-Hırâbe ve’r-ridde ve’l-alâka beynehumâ alâ usûli’l-hanefiyye (Hanefi Usulüne Göre Yol Kesme ve İrtidadın Karşılaştırılması)”, Mukaddes Durak “İslam Hukukunda Maslahat Teorisi ve Tahsîniyyât” ve Hüseyin Yıldız “Musâfahatü’l-mer’eti’l-ecnebiyye fî dav’i’l-ehâdîsi’n-nebeviyye (Hadislere Göre Nâmahrem Kadınlarla Tokalaşma)” başlıklı tebliğlerini sundular.

Prof. Dr. Zekeriya Güler’in başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda ise sırasıyla İsmail Gül “el-Kitâbu ve’l-Kur’ân li’d-Duktûr Muhammed Şahrûr (Muhammed Şahrur’un el-Kitâb ve’l-Kur’ân Adlı Eseri ve Tahlili)”, Fatıma Akkaya “Kâtibî'nin Hikmetü’l-Ayn’ında Umûr-ı Âmme”, Kaka Adam Abubakar “Kitâbu Târîhi’n-nass el-Kur’ânî li’ş-Şeyh el-Allâme Muhammed Mustafa el-A’zamî (Mustafa el-A’zami’nin Kur'ân Tarihi Adlı Eserinin Arapça Tercümesi ve Tahlili)” ve Beyza Nur Doğan “Materyalizm ve Eleştirisi (Louis Buchner Örneği) başlıklı tebliğlerini sundular.

Son olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Çelebi tarafından sempozyuma dair genel bir değerlendirme yapıldı. Duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı değerlendirme konuşmasında bu başarılı sempozyumun genişletilerek devam ettirilmesinin gereği dile getirildi.

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu
 

 

 

Görüntülenme: 829 Yayınlanma Tarihi: 24 Mayıs 2019