Prof. Dr. Zekeriya Güler’in “HADİS ve SÜNNET ÜZERİNE  (Yazılar, Konuşmalar, Biyografiler)" Kitabı Yayımlandı

Prof. Dr. Zekeriya Güler’in “HADİS ve SÜNNET ÜZERİNE (Yazılar, Konuşmalar, Biyografiler)" Kitabı Yayımlandı

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zekeriya Güler’in “HADİS ve SÜNNET ÜZERİNE  (Yazılar, Konuşmalar, Biyografiler)" kitabı yayımlandı.

“Hadis ve Sünnet Üzerine (Yazılar;Konuşmalar,Biyografiler)” daha çok periyodik-popüler dergilerde, panel veya sempozyum kitapçıklarında neşredilen yazılardan oluşan bir kitap çalışmasıdır. Hadis ve sünnet eksenli kırk konu başlığından meydana gelen bu kitap çalışması, bir nevi ‘kırkambar’ı veya ‘keşkül’ü (çeşitli yiyecek malzemelerinin toplandığı kap, kâse, çanak) hatırlatmaktadır.

Bu çalışma, “İşte böylece, siz insanlara şahit olasınız, Peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat (adaletli, itidalli ve örnek) bir ümmet yaptık” (Bakara 2/143) âyetinin yüklediği görev ve sorumluluk bilincini kazandırıp milletimizin ilim, kültür ve medeniyet havzasına katkı sunabildiği ölçüde hedefini gerçekleştirmiş olacaktır. Zira Yüce Kur’ân’ın açılımı ve pratiği olarak hadis ve sünnet, istikamet belirleyen, ifrat veya tefrit gibi aşırı uçlardan kaçınıp orta yolda sebat etmeyi gösteren Muhammedî yol haritasıdır. Bu ise orta yolun karaktere dönüşüp süreklilik sağlaması anlamında fazilet (erdem) demektir. Değerlerin aşındığı günümüz dünyasında, hadis-sünnet bilgisinin bireysel ve toplumsal hayatta görünür olması için çaba sarf etmek ve onu ahlâka dönüştürmek, bu yüzden temel bir yükümlülüktür.

Görüntülenme: 650 Yayınlanma Tarihi: 2 Ekim 2023