İslami İlimlerde Klasik ve Modern Yaklaşımlar

İslami İlimlerde Klasik ve Modern Yaklaşımlar

Rektör yardımcımız Prof. Dr. İlyas ÇELİBİ’nin koordinatörlüğünde “İslâmî İlimlerde Klasik ve Modern Yaklaşımlar” konulu 36. Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile 15-16- Ekim 2022 tarihinde Topkapı Eresin Hotel Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıda:

  1. Tefsir İlminde "Klasik Yaklaşımlar", "Tefsir İlminde Modem Yaklaşımlar" ve "Tefsir İlminde Örnek Problem çözümlemeleri";
  2. Hadis İlminde "Klasik Yaklaşımlar", "Hadis İlminde Modem Yaklaşımlar" ve "Hadis İlminde Örnek Problem çözümlemeleri";
  3. Kelam İlminde "Klasik Yaklaşımlar", "Kelam İlminde Modem Yaklaşımlar" ve "Kelam İlminde Örnek Problem Çözümlemeleri";
  4. İslam Hukuku İlminde "Klasik Yaklaşımlar", "İslam Hukuku İlminde Modem Yaklaşımlar" ve "İslam Hukuku İlminde Örnek Problem Çözümlemeleri";
  5. Tasavvuf İlminde "Klasik Yaklaşımlar", "Tasavvuf İlminde Modem Yaklaşımlar" ve "Tasavvuf İlminde Örnek Problem Çözümlemeleri" ana başlıklarında oturumlar yapılmış, bu oturumlarda tebliğler sunulmuş ve müzakereleri yapılmıştır.

Dini hayatın taşıyıcısı görevini üstlenmiş bulunan İslâmî ilimler, tarih boyunca kendini yenileyerek günümüze gelmiş, dinamizmini bu şekilde devam ettirmiştir. Günümüzde de bu yenileşme süreci devam etmekte olup İslâmî ilimlere neredeyse her gün yeni konular dahil olmakta ve yeni ilgi alanları eklenmektedir. Bu konu ve ilgi alanlarının geçmişle ilgisinin olmadığını söyleyemeyiz ama geçmişe takılarak yeni problemleri, yeni ihtiyaçları ve yeni çözümlemeleri görmezden de gelemeyiz. Sözgelimi klasik astronomi ile çağdaş tefsir, klasik metafizikle modern kelam ve geçmişin tarım toplumu kültürü ile güncel fıkıh yapmanın, günümüzü anlama ve yaşama bakımından işlevsel olduğu söylenemez. Bu nedenle İslâmî ilimlerin ilgi alanına giren yeni konuları çözümleyecek yeni yöntemler geliştirmek durumundayız. Bu mesele hepimizin önünde duran önemli bir görevdir.

Bu çalışmaların söz konusu görevin ifasına katkıda bulunacağını, bu konularda çalışan araştırmacılara destek olacağını ümit ediyor, benzer toplantılarla devam etmesini diliyoruz.

Toplantımızın hazırlık çalışmalarından eser haline getirilmesine kadar emeği geçen, destek olan, değişik kademelerde katkıda bulunan şahıs, kurum ve kuruluşlara ve eserin basımını gerçekleştirecek olan yayınevi çalışanlarına teşekkür ediyor, destek ve katkılarının devamını diliyoruz.

 

 

Görüntülenme: 567 Yayınlanma Tarihi: 8 Şubat 2024