İlelü'l Hadis ve Tahrîc Atölyesi Tamamlandı

İlelü'l Hadis ve Tahrîc Atölyesi Tamamlandı

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen İlelü'l Hadis ve Tahrîc Atölyesi tamamlandı.  Yrd. Doç. Dr. Ahmad Snobar'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen programa 30 araştırmacı katıldı.  

Hadis Bölümü lisansüstü araştırmacılarına yönelik atölye çalışmasında katılımcıların;

  • İlel kitaplarıyla çalışma pratiği kazanmaları, 
  • Muallel hadis tahrîcinde uygulamalı çalışmalar yapmaları,
  • Alimlerin hadislerin illetlerine işaret eden ibarelerini anlamaya çalışmaları,
  • Meşhur ilel kitapları dışında âlimlerin ta‘lîl değerlendirmelerinin bulunduğu kitapları (Müsnedü’l-Bezzâr, Sünenü’l-Beyhaki, et-Târîhu’l-kebîr, Târihu Bağdad vd.) öğrenmeleri,
  • Muallel ravi biyografileri üzerinde çalışmaları,
  • Mütekaddim ve müteahhir âlimlerin tahrîc yöntemlerini karşılaştırmaları 
    hedeflenmiştir.

 

Görüntülenme: 348 Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2018