İlahiyat Fakültesi VI. Lisans Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi!

İlahiyat Fakültesi VI. Lisans Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi!

İlahiyat Fakültesi VI. Lisans Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi!

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından her sene düzenlenen Lisans Öğrenci Sempozyumunun altıncısı 7 Haziran Çarşamba günü saat 16.00 - 18.15 arasında gerçekleştirildi.

Program Doç. Dr. Ahmad SNOBAR ve Prof. Dr. Ahmet YÜCEL'in selamlama konuşmalarıyla başladı. Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın ŞENKARDEŞLER'in başkanlığındaki ilk oturumda sırasıyla Ayşe YILMAZ "İbn Akil'de Hadislerle İstişhad" (Şerhu Elfiye Özelinde), Muhammed Akif AYDIN "Hanefi Mezhebinde Rıza ve İhtiyar Ayrımı", Emanullah MENTEŞ "Tahrîru Mevkıfi'l-Muhaddisîn en-Nukkâd el-Mu‘âsırîn li’l-İmâm Ebî Hanîfe ", Yusuf Mert ÖZTEKİN "İhtilâfu Menheciyyeti Kitâbeti's-Sîreti'n-Nebevîiyye Beyne'l-Müerrihîn: İbn İshâk ve'l-Vâkıdî Ünmûzecen" başlıklı tezlerini sundular.

Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık'ın başkanlığındaki ikinci oturumda ise sırasıyla Mehmet Fatih TİFTİK "Neo-Oryantalizm: Oryantalist Kurguların 21. Yüzyılda Yeniden İnşası", Gülcan Selma KAHRAMAN "Üniversite Bölüm Tercihlerinde Habitus ve Sermayenin Rolü: İlahiyat ve Hukuk Fakülteleri Örneği", Yasir Musa Adam RİJİ "Menhecu İbn Abbâs fî Sınâ‘ati't-Tefsîr min hılâli Merviyyâtihî fî Ehemmi'l-Masâdir", Fethullah YÜCE "Son Dönem Alimlerinden Mansurizade Said Bey'in Cevaz Kavramına Yaklaşımı" başlıklı tezlerini sundular.

Program, öğrencilere katılım sertifikalarının takdiminin ardından İlahiyat Fakültesi hocaları ve sunum yapan öğrencilerin bulunduğu toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

 

Görüntülenme: 1054 Yayınlanma Tarihi: 15 Haziran 2023