İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Mohamad ALOMAR’ın kitap çalışması Vesm Yayınevi Tarafından Basıldı

İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Mohamad ALOMAR’ın kitap çalışması Vesm Yayınevi Tarafından Basıldı

İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Mohamad ALOMAR’ın Taṣrîf-i Ma‘nevî: İbn Cinnî’de Anlamsal Saiklerle Kelime Yapısına Yönelik Değişiklikler (et-Taṣrîfü’l-ma‘nevî: et-tağyîr fî binyeti’l-kelime li ğaraḍin ma‘neviyy ‘inde İbn Cinnî) başlıklı kitap çalışması Vesm Yayınevi tarafından basıldı. Arap dili ve edebiyatı bilgini İbn Cinnî’nin (ö. 392/1002) el yazması ve matbu eserlerine dayanarak hazırlanan çalışma, genelde Arap dilinde kelimenin yapısı, özelde ise İbn Cinnî ve öncesindeki dil bilginleri üzerinden kelimenin yapısında anlama etki eden değişimleri inceliyor.

Görüntülenme: 1217 Yayınlanma Tarihi: 14 Ocak 2022