Dr. Öğr. Üyesi Ahmad A. SNOBAR'ın Kitap Çalışması Dârü'l-Feth'ten Çıktı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad A. SNOBAR'ın Kitap Çalışması Dârü'l-Feth'ten Çıktı

İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmad A. SNOBAR'ın "Mine'n-Nebiyy ile'l-Buḫârî: Dirâse fî ḥareketi rivâyeti’l-ḥadîs̱ ve naḳdihî fi’l-ḳurûni’s̱-s̱elâs̱eti’l-ûlâ başlıklı kitap çalışması Dârü'l-Feth'ten çıktı. Çalışma, hicrî ilk üç asırda hadislerin aktarım serüveni ve bu sürece eşlik eden tenkit faaliyetlerine odaklanmakta olup hadis tarihi alanında Arapça literatürdeki ilk ve yetkin eserlerden birisi olarak dikkat çekmekte.

Görüntülenme: 1279 Yayınlanma Tarihi: 14 Ocak 2022