Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın Başkanlığında Yürütülen ve Arş. Gör. Ahmet Aytep’in de Tahkik Heyetinde Yer Aldığı Proje Kapsamında Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm 9 Cilt Olarak Neşredildi

Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın Başkanlığında Yürütülen ve Arş. Gör. Ahmet Aytep’in de Tahkik Heyetinde Yer Aldığı Proje Kapsamında Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm 9 Cilt Olarak Neşredildi

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın Başkanlığında yürütülen ve Araştırma görevlimiz Ahmet Aytep’in de tahkik heyetinde yer aldığı proje kapsamında Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm adlı meşhur tefsiri;

  • ilk defa müellif nüshasından,
  • müellifin 1000’i aşkın haşiyesiyle birlikte,
  • müellifin bütün hareke ve kayıtları korunarak,
  • irabı çözümlenerek,
  • kapsamlı bir inceleme (dirase) ile birlikte 9 cilt olarak neşredildi.

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesindeki İkinci Klasik Dönem Projesi çerçevesinde öğretim üyemiz Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın yürütücü ve muhakkik olarak görev aldığı ve ilmî kontrolünü yaptığı, araştırma görevlimiz Ahmet Aytep’in de tahkik heyetinde yer aldığı proje çerçevesinde Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s Selim ilâ mezâye’l-Kitâbi’l-kerîm adlı tefsiri 9 cilt olarak neşredildi. Neşirde ilk defa müellif nüshası ve müelliften mukabele görmüş nüshalar kullanıldı, müellifin açıklama amaçlı notları, yansıttığı harekeler ve her türlü hâmiş notu kayıt altına alındı ve gerektiğinde irap çözümlemeleri yapıldı. Neşrin Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın kaleme aldığı inceleme (dirase) cildinde müellifin hayatı ve tefsiri ayrıntılı olarak ele alındı.

İsam Neşriyat

 

Görüntülenme: 1706 Yayınlanma Tarihi: 5 Ekim 2021