İlelü'l Hadis ve Tahrîc Atölyesi

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Ahmad SNOBAR

Programın Hedefleri:
Katılımcıların;
• İlel kitaplarıyla çalışma pratiği kazanmaları,
• Muallel hadis tahrîcinde uygulamalı çalışmalar yapmaları,
• Alimlerin hadislerin illetlerine işaret eden ibarelerini anlamaya çalışmaları,
• Meşhur ilel kitapları dışında âlimlerin ta‘lîl değerlendirmelerinin bulunduğu kitapları (Müsnedü’l-Bezzâr, Sünenü’l-Beyhaki, et-Târîhu’l-kebîr, Târihu Bağdad vd.) öğrenmeleri,
• Muallel ravi biyografileri üzerinde çalışmaları,
• Mütekaddim ve müteahhir âlimlerin tahrîc yöntemlerini karşılaştırmaları
hedeflenmektedir.

Program Tarihi: 05-13 Şubat 2018
Program Hadis bölümü lisansüstü araştırmacılarına yöneliktir.
Program dili Arapça'dır.
Program Saati: 17,5 saattir.

Başvuru adresi: 29mayishadisatolyesi@gmail.com
İrtibat Tel: 0533 467 81 37

Detaylar

  • Tür: Atölye Çalışması
  • Yer: Altunizade Yerleşkesi, CA-03
  • Başlangıç: 05 Şubat 2018 17:00
  • Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Ahmad SNOBAR
Görüntülenme: 380 Yayınlanma Tarihi: 27 Ocak 2018