İlahiyat Fakültesi VII. Lisans Öğrenci Sempozyumu

PROGRAM

Selamlama Konuşması: Prof. Dr. Ahmet Yücel

1. Oturum

Saat: 16:00-17:00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan

 • “XVI. Yüzyıldaki Gelişmeler Karşısında Osmanlı Medreselerinin Durumu”
  Ali Pehlivan
 • “Goethe’nin Doğu-Batı Divanı’nda İslam Algısı”
  Büşranur Kaya
 • “Manevi Yönelimli Psikolojik Danışmanlıkta Hadislerin Bibliyoterapide Kullanımı”
  Nisanur Barutçu
 • “Alman Oryantalistlerin Kelam Çalışmaları: Ulrich Rudolph Örneği”
  Hulija Ali

 

II. Oturum

Saat: 17:15-18:15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya Güler

 • “İbnü’l-Cevzî’nin Telbîsü İblîs Adlı Eserinde Kurraya Yönelik Eleştirileri”
  Rifat Furkan Ceranoğlu
 • “Şerhu’l-Akâ’idi’n-Nesefiyye Literatüründe İrade: Hayâlî Hâşiyesi Üzerinden Bir İnceleme”
  Abdurrahman Demirkoparan
 • “İslam Hukukunda Suçluların Cezalandırılma Yöntemleri: Mâverdî ve İbn Teymiyye Örneği”
  Muhammet Serdar Cevherli
 • “Tradisyonalist Ekolde Ayetlerle İstidlal: Martin Lings Örneği”
  Muhammet Furkan Kızıltepe

Detaylar

 • Tür: Sempozyum
 • Yer: AE114
 • Başlangıç: 30 Mayıs 2024 16:00
Görüntülenme: 231 Yayınlanma Tarihi: 28 Mayıs 2024