İlahiyat Fakültesi - V. Lisans Öğrenci Sempozyumu

PROGRAM

Selamlama Konuşması: Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

I. Oturum  Saat 16:00- 17:00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
• Adem YILDIZ: Temmâm Hassân’ın Karine Nazariyesi ve Tefsirdeki Uygulaması
• Rumeysa YENİHAYAT: Biruni Örneğinde İslam Düşünürlerinde Yaratılış ve Evrim
• Fatih BAKIR: Zâhid el-Kevseri’nin Mustafa Sabri Efendi’nin İrade-i Cüziyye Konusundaki Görüşleri Üzerine Eleştirileri

II. Oturum  Saat 16:00- 18:00

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MA’ROUF OMAR
• İbrahim Enes BAŞDEMİR: هل ضُخِّم أثر المحنة في تاريخ نقد الرواة دراسة في مقولات أبي زرعة وأبي حاتم
• Şule ÖZDEMİR: الأراضي الموقوفة في فلسطين قرية العوجا والنويعمة نموذجاً
• Seyit Furkan KARABACAK: Kur’ân-ı Kerîm Kırâatinde Lahn Meselesi

Detaylar

  • Tür: Sempozyum
  • Yer: AE114
  • Başlangıç: 14 Haziran 2022 16:00
Görüntülenme: 603 Yayınlanma Tarihi: 13 Haziran 2022