İlahiyat Fakültesi Lisansüstü Tez Sunumları XII

Garîbü’l-Hadis Literatüründe Kopuk Bir Halka: Kâsım b. Sâbit es-Sarakustî ve ed-Delâil Adlı Eseri

Konuk: Arş. Gör. Hüseyin YILDIZ
Müzakere: Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

Tarih: 16 Mart 2023
Saat: 20:00
Zoom: https://l24.im/J98Ivf 

Detaylar

  • Tür: Sunum
  • Yer: Zoom
  • Başlangıç: 16 Mart 2023 20:00
Görüntülenme: 727 Yayınlanma Tarihi: 28 Şubat 2023