İlahiyat Fakültesi Lisansüstü Tez Sunumları

Ömer en-Nesefî'nin et-Teysîr Adlı Tefsirinde İmam Mâtürîdî'nin Te'vîlâtü'l-Kur'ân'ının Etkisi

Yer: Teams
Teams kodu: ylk3ljn
Konuşmacı: Şeyma AKINCI

Detaylar

  • Tür: Online
  • Yer: Teams
  • Başlangıç: 5 Ocak 2024 18:00
  • Konuşmacı: Şeyma AKINCI
Görüntülenme: 521 Yayınlanma Tarihi: 4 Ocak 2024