Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha BOYALIK

Lisans
Marmara Üniversitesi - 2003

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 2007

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2014

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Molla Fenarî’nin Aynu’l-Ayan Tefsiri Mukaddimesi (Tahlil ve Değerlendirme) adlı yüksek lisans tezini ve Abdülkâhir Cürcani’nin Sözdizimi Teorisi ve Tefsir Geleneğine Etkisi adlı doktora tezini hazırladı. Duke Üniversitesi Islamic Studies Bölümü’nde ve Amman Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak araştırmalarda bulundu. Temel ilgi alanları tefsir, belagat, dilbilim, dil felsefesi ve müteahhir dönem İslam düşüncesi olan Boyalık, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Keşşaf haşiyeleri: Bir Tefsir Klasiğinin Altı Asırlık Etki Tarihi adlı Tübitak projesini yürütmektedir.