Program Yeterlilikleri

1. Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.

2. Temel dini metinleri okuyup anlayabilir.

3. Kendisini ifade edebilecek seviyede alan dil bilgisine sahiptir.

4. Bireysel farklılıkları dikkate alarak din hizmeti sunabilme yol ve yöntemlerini öğrenir.

5. Farklı dinlerin ve dini akımların teolojik ve kuramsal yapılarıyla tarihsel gelişimlerini bilir.

6. Mesleki uygulama alanlarını tanır.

Beceri

7. Alana ait formasyonunu, uygulama alanına dönüştürebilir.

8. Sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilir.

9. Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilir.

10. Edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahiptir.

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

11. Alana ait edindiği bilgileri, temel kaynaklara aykırı olmamak kaydıyla, özellikle uygulama alanında bilimi ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgulayabilir.

12. Din hizmetlerinin ve din eğitiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından, bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlıdır.

13. Dinin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırır.

14. Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir.

15. Sadece mesleki alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.

16. Dini, ahlaki ve toplumsal değerlere duyarlıdır. Mesleki ehliyet ve temsil yeteneğine sahiptir.

17. Dinin temel kaynaklarına dayanan doğru inanç ve bilgi ile hurafeye dayalı inanç, tutum ve davranışları ayırt eder.

Tanıtım bilgileri ve tercih dönemi sorularınız için: +90 216 988 14 00